Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Determine The Dynamic Load Acting On The Chassis of Multi-Purpose Forest Fire Fighting Vehicle

# Chi tiết
Tên bài báo Determine The Dynamic Load Acting On The Chassis of Multi-Purpose Forest Fire Fighting Vehicle
Tên tạp chí IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 10-2021
Đường link https://doi.org/ 10.1088/1757-899X/1173/1/012030
Số phát hành 1173
Nội dung
Tác giả Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Nguyễn Thanh Tùng
Đơn vị Ban giám hiệu
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Vận dụng định lí STEINER-HUYGHENS để giải bài tập từ cơ bản đến nâng cao

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2019

Thành viên: Lê Doãn Duy

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Research and evaluation simulation on the working process of the suspension system on KIA MORNING car manufactured in Vietnam

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2015

Thành viên: Cao Hùng Phi

Đơn vị: Ban giám hiệu

The Continuous Knapsack Problem with Capacities

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2020

Thành viên: Trần Hoài Ngọc Nhân

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Phân tích tương quan và hệ số đường dẫn của 18 giống ớt (Capsicum annuum spp.) địa phương trồng tại Đồng Bằng Sông Cửu Long

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2012

Thành viên: Nguyễn Trí Yến Chi

Đơn vị: Khác

Mô hình động lực học của xuồng chữa cháy rừng tràm khi quay vòng

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2016

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Nguyễn Thái Vân

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 194

Số truy cập trong tháng: 5595

Tổng số truy cập: 39967

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn