Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Experimental analysis for determination of longitudinal friction coefficient function in braking tractor semi-trailer

# Chi tiết
Tên bài báo Experimental analysis for determination of longitudinal friction coefficient function in braking tractor semi-trailer
Tên tạp chí International Journal of Engineering
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 07-2021
Đường link Experimental analysis for determination of longitudinal friction coefficient function in braking tractor semi-trailer
Số phát hành 34
Nội dung
Tác giả Nguyễn Thanh Tùng
Đơn vị Ban giám hiệu
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Đánh giá về cách mô tả "Mệnh đề quan hệ" trong một số sách ngữ pháp Tiếng Anh phổ biến

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2016

Thành viên: Lâm Thái Quang

Đơn vị: Trung tâm Ngoại ngữ

Ansys Workbench và ứng dụng trong mô phỏng kết cấu

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2018

Thành viên: Lương Văn Vạn (Thành viên ngoài trường/khác: Võ Đắc Thịnh - Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM)

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Optimization of Exchanged Grinding Wheel Diameter for Minimum Cost in External Grinding

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2019

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyen Anh Tuan, Tran Thi Hong, Nguyen Van Cuong, Luu Anh Tung, Nguyen Thanh Tu, Hoang Xuan Tu, Ngoc Pi Vu)

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 54

Số truy cập trong tháng: 309

Tổng số truy cập: 70534

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn