Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Setting up the braking force measurement system of the tractor semi-trailer

# Chi tiết
Tên bài báo Setting up the braking force measurement system of the tractor semi-trailer
Tên tạp chí Engineering solid mechanic
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 06-2021
Đường link Setting up the braking force measurement system of the tractor semi-trailer
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Nguyễn Thanh Tùng
Đơn vị Ban giám hiệu
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Thiết lập mạng lưới giáo dục nghề nghiệp và nhu cầu hợp tác liên kết trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2018

Thành viên: Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu

Trình bày phương pháp giải nhanh bài tập Tán Xạ Compton

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2016

Thành viên: Lê Doãn Duy

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Khảo nghiệm các giống cà chua bi tại nhà lưới Trường sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2020

Thành viên: Nguyễn Trí Yến Chi

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 279

Số truy cập trong tháng: 25144

Tổng số truy cập: 167578

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn