Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Research on the dynamic load of the tractor semi-trailer when braking on the round road

# Chi tiết
Tên bài báo Research on the dynamic load of the tractor semi-trailer when braking on the round road
Tên tạp chí Lecture notes in mechanical engineering
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 03-2021
Đường link Research on the dynamic load of the tractor semi-trailer when braking on the round road
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Nguyễn Thanh Tùng
Đơn vị Ban giám hiệu
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Đại học SPKT Vĩnh Long

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2016

Thành viên: Võ Hoàng Tâm, Lâm Minh Dũng

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Kiểm soát dao động hệ thanh mảnh bằng phương pháp tạo dạng tín hiệu đầu vào

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2019

Thành viên: Trần Vĩnh Phúc

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Vai trò của giáo viên trong việc nâng cao năng lực tự học tiếng Anh của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2017

Thành viên: Nguyễn Thị Anh Thư, Lâm Thái Quang

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 881

Số truy cập trong tháng: 11184

Tổng số truy cập: 200867

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn