Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học The effect of the wheel rotation angle on the braking efficiency of the tractor semi-trailer on the wet roundabout route

# Chi tiết
Tên bài báo The effect of the wheel rotation angle on the braking efficiency of the tractor semi-trailer on the wet roundabout route
Tên tạp chí Lecture notes in networks and systems, Springer
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 12-2020
Đường link The effect of the wheel rotation angle on the braking efficiency of the tractor semi-trailer on the wet roundabout route
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Nguyễn Thanh Tùng
Đơn vị Ban giám hiệu
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Phân loại tế bào máu dựa vào ký thuật Deep Learning

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2022

Thành viên: Tô Nguyễn Hoàng Phúc

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Lý thuyết về dạy học tích hợp theo mô hình stem ở trường trung học phổ thông

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2020

Thành viên: Phạm Huy Tư, Võ Hoàng Tâm, Hồ Minh Trung, Phạm Thanh Tùng (Thành viên ngoài trường/khác: Võ Thị Hoài Thu)

Đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

A survey on the effects of bumpy road on the vibration of multi-purpose forest fire fighting vehicle

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2021

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng, Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị thu hoạch cói lác

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2018

Thành viên: Cao Hùng Phi, Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu

Research on the Influences of Forming Parameters on the Error of Width Dimension of Polylactic Acid Products by Fused Deposition Modeling Technology

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2022

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Nguyễn Hoàng Hiệp

Đơn vị: Khoa Cơ khí
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 456

Số truy cập trong tháng: 239486

Tổng số truy cập: 820444

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn