Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Nghiên cứu dao động của ô tô Toyota Vios 1.5G trên mặt đường BC theo tiêu chuẩn ISO

# Chi tiết
Tên bài báo Nghiên cứu dao động của ô tô Toyota Vios 1.5G trên mặt đường BC theo tiêu chuẩn ISO
Tên tạp chí Tạp chí Giao thông vận tải
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 06-2021
Đường link Nghiên cứu dao động của ô tô Toyota Vios 1.5G trên mặt đường BC theo tiêu chuẩn ISO
Số phát hành 6
Nội dung
Tác giả Nguyễn Thanh Tùng
Đơn vị Ban giám hiệu
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Ứng dụng mạng nơ-ron mờ hồi quy trong điều khiển góc cánh tuabin gió

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2022

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Trần Thành Luân (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyễn Thị Xuân Nhi, Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn Nhựt Tiến)

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Điều khiển góc cánh Tuabin gió để ổn định công suất máy phát điện dùng mạng Nơ - ron mờ hồi quy

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2022

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Trần Thành Luân (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyễn Thị Xuân Nhi, Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn Nhựt Tiến)

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Defining equations of vandermonde type determinantal varieties

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2012

Thành viên: Trần Hoài Ngọc Nhân

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Đánh giá độ chính xác gia công trực tiếp dữ liệu mây điểm chi tiết cánh Turbine từ phần mềm Inventor Profession trên máy phay CNC

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Thành viên: Đặng Thanh Tâm, Lê Hồng Kỳ, Trần Vĩnh Hưng

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Protein–polyphenol conjugates: Antioxidant property, functionalities and their applications

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2019

Thành viên: Trần Hồng Quân (Thành viên ngoài trường/khác: Soottawat Benjakul, Prince of Songkla University)

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 356

Số truy cập trong tháng: 239386

Tổng số truy cập: 820344

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn