Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT LƯỢNG ĐƯỜNG ĐẾN DAO ĐỘNG CỦA Ô TÔ FORD MONDEO 2.5 AT

# Chi tiết
Tên bài báo NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT LƯỢNG ĐƯỜNG ĐẾN DAO ĐỘNG CỦA Ô TÔ FORD MONDEO 2.5 AT
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường ĐHSPKT Hưng Yên
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 03-2021
Đường link
Số phát hành 29
Nội dung
Tác giả Nguyễn Thanh Tùng, Khâu Tấn Phát
Đơn vị Khoa Cơ khí Động lực
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Vai trò và nhiệm vụ của đội ngũ cố vấn học tập trường đại học

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2022

Thành viên: Lê Văn Điệp

Đơn vị: Trung tâm Ngoại ngữ

Đánh giá độ chính xác công nghệ quét mẫu 3D của thiết bị HANDYSCAN700™ thông qua mẫu gia công trên máy CNC

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Thành viên: Lê Hồng Kỳ, Vũ Ngọc Long

Đơn vị: Ban giám hiệu

Nghiên cứu độ bền khung sát xi xe tải bằng phần mềm Ansys workbench

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2018

Thành viên: Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Nghiên cứuảnh hưởng của vận tốc bắt đầu phanh đến hiệu quả phanh đoàn xe sơmi-rơmoóc trên đường vòng ướt

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2016

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu

Khảo nghiệm động học, động lực học thiết bị làm đất và lên liếp trồng hành tím

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Thành viên: Lê Hồng Kỳ, Nguyễn Hải Đăng

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 489

Số truy cập trong tháng: 32784

Tổng số truy cập: 1028372

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn