Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN VÀ ỨNG DỤNG MỘT SỐ BÀI TẬP PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHO SINH VIÊN KHÓA 45 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

# Chi tiết
Tên bài báo NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN VÀ ỨNG DỤNG MỘT SỐ BÀI TẬP PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHO SINH VIÊN KHÓA 45 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG
Tên tạp chí Kỷ yếu Hội nghị nghiên cứu khoa học về công tác Giáo dục Thể chất và thể thao các trường Cao đẳng, Đại học toàn quốc năm 2021 (tập2)
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 07-2021
Đường link
Số phát hành ISBN 978-604-965-536-4
Nội dung ới mục đích là lựa chọn các bài tập để nâng cao thể lực cho sinh viên khóa 45 Trường Đại học Sư Phạm Kỹ thuật Vinh Long. Bằng các phương pháp nghiên cứu truyền thống, đề tài lựa chọn được 12/58 bài tập phát triển thể lực, từ đó tiến hành thực nghiệm trên 100 sinh viên, trong thời gian 02 học kỳ 60 tiết; đồng thời, so sánh song song với nhóm đối chứng là 100 sinh viên học theo chương trình bình thường cùng thời điểm. Kết quả: quá trình thực nghiệm, các chỉ số thể lực của nhóm thực nghiệm có nhịp độ phát triển thể lực cao hơn so với nhóm đối chứng; Đánh giá kiểm định theo tiêu chuẩn đánh giá xếp loại của Bộ GD&ĐT thì thể lực ban đầu nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng có sự tương đồng; nhưng sau thực nghiệm, nhóm thực nghiệm tỷ lệ đạt sau thực nghiệm cao hơn nhóm đối chứng. Kết quả này đã chứng minh được hiệu quả lựa chọn 12 bài tập phát triển thể lực cho sinh viên Trường Đại học Sư Phạm Kỹ thuật Vinh Long.
Tác giả Phùng Văn Thiện
Đơn vị Trung tâm Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Nghiên cứu thiết kế cải tiến cụm truyền động cơ khí của xe lăn điện leo cầu thang

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2018

Thành viên: Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: SV. Tằng Văn Tiến Thọ)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Optimization of Replaced Grinding Wheel Diameter for Surface Grinding Based on a Cost Analysis

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2019

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Thi-Hong Tran, Anh-Tung Luu, Quoc-Tuan Nguyen, Anh-Tuan Nguyen, Tien-Dung Hoang, Xuan-Hung Le, Tien-Long Banh, Ngoc-Pi Vu)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long đáp ứng yêu cầu phát triển nhà trường trong giai đoạn mới

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2018

Thành viên: Nguyễn Minh Sang, Vũ Trung Kiên

Đơn vị: Phòng Tổ chức – Hành chính

Một số giải pháp đảm bảo nâng cao hiệu quả xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2022

Thành viên: Tô Tuấn An, Huỳnh Thị Dư

Đơn vị: Khoa Kinh tế - Luật

Kiểm soát dao động trong thùng chứa hở

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2019

Thành viên: Trần Vĩnh Phúc

Đơn vị: Khoa Cơ khí
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 355

Số truy cập trong tháng: 239385

Tổng số truy cập: 820343

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn