Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN VÀ ỨNG DỤNG MỘT SỐ BÀI TẬP PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHO SINH VIÊN KHÓA 45 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

# Chi tiết
Tên bài báo NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN VÀ ỨNG DỤNG MỘT SỐ BÀI TẬP PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHO SINH VIÊN KHÓA 45 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG
Tên tạp chí Kỷ yếu Hội nghị nghiên cứu khoa học về công tác Giáo dục Thể chất và thể thao các trường Cao đẳng, Đại học toàn quốc năm 2021 (tập2)
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 07-2021
Đường link
Số phát hành ISBN 978-604-965-536-4
Nội dung ới mục đích là lựa chọn các bài tập để nâng cao thể lực cho sinh viên khóa 45 Trường Đại học Sư Phạm Kỹ thuật Vinh Long. Bằng các phương pháp nghiên cứu truyền thống, đề tài lựa chọn được 12/58 bài tập phát triển thể lực, từ đó tiến hành thực nghiệm trên 100 sinh viên, trong thời gian 02 học kỳ 60 tiết; đồng thời, so sánh song song với nhóm đối chứng là 100 sinh viên học theo chương trình bình thường cùng thời điểm. Kết quả: quá trình thực nghiệm, các chỉ số thể lực của nhóm thực nghiệm có nhịp độ phát triển thể lực cao hơn so với nhóm đối chứng; Đánh giá kiểm định theo tiêu chuẩn đánh giá xếp loại của Bộ GD&ĐT thì thể lực ban đầu nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng có sự tương đồng; nhưng sau thực nghiệm, nhóm thực nghiệm tỷ lệ đạt sau thực nghiệm cao hơn nhóm đối chứng. Kết quả này đã chứng minh được hiệu quả lựa chọn 12 bài tập phát triển thể lực cho sinh viên Trường Đại học Sư Phạm Kỹ thuật Vinh Long.
Tác giả Phùng Văn Thiện
Đơn vị Trung tâm Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

A study on surface roughness of workpiece when grinding SKD11 and SUJ2 steels using Al2O3 and CBN wheels

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2019

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Hoang Tien Dung, Do Duc Trung, Nguyen Van Thien)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Setting up the braking force measurement system of the tractor semi-trailer

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2021

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu

Experimental research determine dynamic type load of articulated vehicle

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2015

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu

Nghiên cứu thiết kế cải tiến cụm truyền động cơ khí của xe lăn điện leo cầu thang

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2018

Thành viên: Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu

Benzimidazole Derivatives as Novel Zika Virus Inhibitors

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2020

Thành viên: Nguyễn Hoàng Sơn

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 451

Số truy cập trong tháng: 10754

Tổng số truy cập: 200437

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn