Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Nguồn kiến thức trong việc đoán từ của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh và mối quan hệ của chúng với tỷ lệ đoán từ đúng qua phương pháp Think-aloud: Nghiên cứu trường hợp tại Trường Đại học Cửu Long

# Chi tiết
Tên bài báo Nguồn kiến thức trong việc đoán từ của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh và mối quan hệ của chúng với tỷ lệ đoán từ đúng qua phương pháp Think-aloud: Nghiên cứu trường hợp tại Trường Đại học Cửu Long
Tên tạp chí Journal of Education Management
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 08-2021
Đường link DOI: 10.53750/1859-2910.2021.13.8-42
Số phát hành 8
Nội dung Nghiên cứu này nhằm kiểm tra việc sử dụng những nguồn kiến thức trong việc đoán từ của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh và mối quan hệ của chúng với tỷ lệ đoán từ đúng.
Tác giả Nguyễn Thị Anh Thư
Đơn vị Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Analysis Noise Vibration of the Gearboxes using Mathematical Models

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2018

Thành viên: Cao Hùng Phi (Thành viên ngoài trường/khác: Trinh Minh Hoang, Tran Thanh Tung)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Efect of phase state-fuel on compression ratio limit in single cylinder Diesel engine with spark ignition

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2016

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Cao Hùng Phi

Đơn vị: Ban giám hiệu

Calculating Optimum Gear Ratios of Mechanical Driven Systems Using Worm-Helical Gearbox and Chain Drive

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Thành viên: Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu

An toàn và bảo mật cho thẻ thông minh

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2021

Thành viên: Lê Hoàng An, Trần Thái Bảo, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Duy Phúc

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Một số thành tố và quy trình dạy học tích hợp stem thông qua môn vật lí trung học phổ thông

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2020

Thành viên: Hồ Minh Trung, Phạm Thanh Tùng, Võ Hoàng Tâm, Phạm Huy Tư (Thành viên ngoài trường/khác: Trần Kim Phượng)

Đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 525

Số truy cập trong tháng: 10828

Tổng số truy cập: 200511

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn