Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Benzimidazole Derivatives as Novel Zika Virus Inhibitors

# Chi tiết
Tên bài báo Benzimidazole Derivatives as Novel Zika Virus Inhibitors
Tên tạp chí ChemMedChem
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 04-2020
Đường link https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cmdc.202000124
Số phát hành Vol. 15, No. 15
Nội dung We have synthesized 50 benzimidazole (BMZ) derivatives with 1,2-phenylenediamines and aromatic aldehydes under mild oxidation conditions by using inexpensive, nontoxic inorganic salt sodium metabisulfite in a one-pot condensation reaction and screened their ability to interfere with Zika virus (ZIKV) infection utilizing a cell-based phenotypic assay. Seven BMZs inhibited an African ZIKV strain with a selectivity index (SI=CC50 /EC50 ) of 9-37. Structure-activity relationship analysis demonstrated that substitution at the C-2, N-1, and C-5 positions of the BMZ ring were important for anti-ZIKV activity. The hybrid structure of BMZ and naphthalene rings was a structural feature responsible for the high anti-ZIKV activity. Importantly, BMZs inhibited ZIKV in human neural stem cells, a physiologically relevant system considering the severe congenital anomalies, like microcephaly, caused by ZIKV infection. Compound 39 displayed the highest antiviral efficacy against the African ZIKV strain in Huh-7 (SI>37) and neural stem cells (SI=12). Compound 35 possessed the highest activity in Vero cells (SI=115). Together, our data indicate that BMZs derivatives have to be considered for the development of ZIKV therapeutic interventions.
Tác giả Nguyễn Hoàng Sơn
Đơn vị Khoa Khoa học cơ bản
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Nghệ thuật (A) của STEAM trong giảng dạy Toán cao cấp

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2021

Thành viên: Phạm Minh Trí, Phạm Huy Tư

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Nghiên cứu thiết kế chế tạo xe lăn điện leo cầu thang

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2017

Thành viên: Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyễn Trọng Tuấn (SV))

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Real situation of managing teaching practice methods for technology students at universities in the mekong delta region

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 02-2017

Thành viên: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên

Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên công nghệ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục ở trường ĐH SPKT Vĩnh Long

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2017

Thành viên: Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu

“Một số biện pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiểu học”,

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2010

Thành viên: Phạm Huy Tư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 384

Số truy cập trong tháng: 11723

Tổng số truy cập: 92410

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn