Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Benzimidazole Derivatives as Novel Zika Virus Inhibitors

# Chi tiết
Tên bài báo Benzimidazole Derivatives as Novel Zika Virus Inhibitors
Tên tạp chí ChemMedChem
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 04-2020
Đường link https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cmdc.202000124
Số phát hành Vol. 15, No. 15
Nội dung We have synthesized 50 benzimidazole (BMZ) derivatives with 1,2-phenylenediamines and aromatic aldehydes under mild oxidation conditions by using inexpensive, nontoxic inorganic salt sodium metabisulfite in a one-pot condensation reaction and screened their ability to interfere with Zika virus (ZIKV) infection utilizing a cell-based phenotypic assay. Seven BMZs inhibited an African ZIKV strain with a selectivity index (SI=CC50 /EC50 ) of 9-37. Structure-activity relationship analysis demonstrated that substitution at the C-2, N-1, and C-5 positions of the BMZ ring were important for anti-ZIKV activity. The hybrid structure of BMZ and naphthalene rings was a structural feature responsible for the high anti-ZIKV activity. Importantly, BMZs inhibited ZIKV in human neural stem cells, a physiologically relevant system considering the severe congenital anomalies, like microcephaly, caused by ZIKV infection. Compound 39 displayed the highest antiviral efficacy against the African ZIKV strain in Huh-7 (SI>37) and neural stem cells (SI=12). Compound 35 possessed the highest activity in Vero cells (SI=115). Together, our data indicate that BMZs derivatives have to be considered for the development of ZIKV therapeutic interventions.
Tác giả Nguyễn Hoàng Sơn
Đơn vị Khoa Khoa học cơ bản
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Calculating Optimum Gear Ratios of Mechanical Drive Systems Using Two-Stage Helical Gearbox with Second-Stage Double Gear Sets and Chain Drive for Minimum Gearbox Length

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2019

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyen Thi Hong Cam, Tran Thi Hong, Nguyen Van Cuong, Luu Anh Tung, Nguyen Thanh Tu, Le Xuan Hung, Ngoc Pi Vu)

Đơn vị: Ban giám hiệu

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT LƯỢNG ĐƯỜNG ĐẾN DAO ĐỘNG CỦA Ô TÔ FORD MONDEO 2.5 AT

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2021

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng, Khâu Tấn Phát

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

A study on surface roughness of workpiece when grinding SKD11 and SUJ2 steels using Al2O3 and CBN wheels

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2019

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Hoang Tien Dung, Do Duc Trung, Nguyen Van Thien)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Nghiên cứu nghiệm chuyển đổi động cơ xăng sử dụng bộ chế hòa khí sang phun xăng điện tử

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng, Cao Hùng Phi, Lương Văn Vạn

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 322

Số truy cập trong tháng: 25848

Tổng số truy cập: 241309

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn