Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Tổng hợp và đánh giá hoạt tính kháng virus viêm gan siêu vi C của các dẫn xuất N-benzyl-2-pyrrolylbenzimidazole

# Chi tiết
Tên bài báo Tổng hợp và đánh giá hoạt tính kháng virus viêm gan siêu vi C của các dẫn xuất N-benzyl-2-pyrrolylbenzimidazole
Tên tạp chí Tạp chí Hóa học
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 11-2019
Đường link https://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/tacgia-12031/baibao-66978.html
Số phát hành Tập 57, số 4E3,4
Nội dung Benzimidazoles and their derivatives play vital role in medical field with many known biological activitives such as antiinflamatory, antimicrobial, antiviral, antidiabetic and anticancer activity. Several benzimidazoles are used in therapy such as Albendazole, Mebendazole, Flubendazole, Fenbendazole, Omeprazole, Lansoprazole, Clofazone. In this study, five N-benzyl-2-pyrrolylbenzimidazoles derivatives have been successfully synthesized in good to excellent yields (70 - 90%) by a simple one-step cyclization of N-benzyl-o-phenylenediamines and pyrrole-2-carboxaldehyde using Na2S2O5 (sodium metabisulfite) in C2H5OH. The structures of these new compounds were fully confirmed by various spectroscopic methods such as MS, 1H-NMR and 13C-NMR. Results on the anti-HCV activity evaluation found that two derivatives possessed minor activity while one derivative showed good activity against HCV.
Tác giả Nguyễn Hoàng Sơn
Đơn vị Khoa Khoa học cơ bản
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Multi-Objective Optimization of Surface Roughness and Electrode Wear in EDM Cylindrical Shaped Parts

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2021

Thành viên: Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Bùi Thanh Danh, Nguyễn Văn Cường)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Xây dựng bộ tiêu chí hướng dẫn phát triển văn hóa chất lượng giáo dục trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2021

Thành viên: Nguyễn Minh Sang, Nguyễn Công Khải

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Nghiên cứu ảnh hưởng của hệ số bám đến hiệu quả phanh đoàn xe sơmi-rơmoóc trong đường vòng

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2016

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 902

Số truy cập trong tháng: 11205

Tổng số truy cập: 200888

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn