Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Nghiên cứu tổng hơp dẫn xuất quinoline carboxamide và thử nghiệm hoạt tính sinh học

# Chi tiết
Tên bài báo Nghiên cứu tổng hơp dẫn xuất quinoline carboxamide và thử nghiệm hoạt tính sinh học
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 08-2014
Đường link https://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/tacgia-12030/baibao-4541.html
Số phát hành 33(2014)
Nội dung Trong nghiên cứu này, hai dẫn xuất quinolinecarboxamide là N-(2-(7-chloro-quinolin-4-ylamino)ethyl)acetamide (5) và N-(2-(7-chloroquinolin-4-ylamino)ethyl)benz-amide (8) đã được tổng hợp thành công từ tác chất ban đầu là 4,7-dichloroquinoline. Quá trình tổng hợp trải qua hai bước bao gồm: (i) Phản ứng thế thân hạch lên hệ dị vòng thơm với tác nhân thân hạch là ethan-1,2-diamine (2) tạo thành N-(7-chloroquinolin-4-yl)ethan-1,2-diamine (3) với hiệu suất là 87%; (ii) N-Acyl hóa chất trung gian (3) lần lượt bởi các tác nhân acyl hóa là acetic anhydride và benzoyl chloride thu được sản phẩm mong muốn (5) và (8) với hiệu suất tương ứng lần lượt là 92,4% và 89,7%. Cấu trúc của sản phẩm (5) và (8) được xác định bởi các phương pháp phổ nghiệm IR, 1H-NMR, 13C-NMR, và DEPT. Kết quả thử nghiệm hoạt tính kháng khuẩn của hai hợp chất (3) và (5) trên dòng vi khuẩn Vibrio spp theo phương pháp khuếch tán trên đĩa thạch cho thấy cả hai hợp chất này đều có dấu hiệu diệt khuẩn. Hợp chất (3), (8) được thử nghiệm hoạt tính kháng vi sinh vật trên bảy dòng vi khuẩn, vi nấm theo phương pháp pha loãng đa nồng độ xác định IC50. Kết quả cho thấy hợp chất (3) có hoạt tính kháng vi khuẩn Escherichia coli và Pseudomonas aeruginosa; hợp chất (8) có hoạt tính kháng vi khuẩn Staphylococcus aureus và Bacillus subtilis.
Tác giả Nguyễn Hoàng Sơn
Đơn vị Khoa Khoa học cơ bản
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Ảnh hưởng của sóng siêu âm lên hàm lượng anthocyanins trích ly từ bắp cải tím (Brassica oleracea var.capitate) và rau dền đỏ (Amaranthus tricolor)

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 02-2021

Thành viên: Trương Văn Xạ, Nguyễn Trung Trực, Huỳnh Thị Phương Thảo

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

An Investigation of Optimized Operational Parameters for a Chicken Slaughtering System in Vietnam

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2011

Thành viên: Đặng Thanh Sơn (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyen Van Hung, , Doan Hung Minh)

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

GIÁM SÁT VÀ CẢNH BÁO CHÁY BẰNG THỊ GIÁC MÁY TÍNH

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2021

Thành viên: Dương Tấn Đạt

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Phát hiện vi khuẩn cố định đạm trong cây lúa hoang.

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2021

Thành viên: Quách Văn Cao Thi

Đơn vị: Khoa Công nghệ thực phẩm

Lý thuyết Heutagogy và việc đổi mới phương pháp dạy học bậc đại học tại các trường đại học Sư phạm Kỹ thuật

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2016

Thành viên: Nguyễn Minh Trung

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 876

Số truy cập trong tháng: 11179

Tổng số truy cập: 200862

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn