Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Thúc đẩy giáo dục Steam thông qua kết nối giáo dục phổ thông và giáo dục đại học

# Chi tiết
Tên bài báo Thúc đẩy giáo dục Steam thông qua kết nối giáo dục phổ thông và giáo dục đại học
Tên tạp chí Thôn tin khoa học số đặc biệt 3/2021
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 03-2021
Đường link
Số phát hành ISSN 2615-9945
Nội dung
Tác giả Phan Hoàng Mau, Nguyễn Minh Trung
Đơn vị Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Preparation and optical properties of La3PO7:Eu3+ nanophosphors synthesized by combustion method

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2020

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Trần Bá Luân

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

A Study on Calculation of Optimum Exchanged Grinding Wheel Diameter when Surface Grinding Stainless Steel

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 02-2020

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Thi Hong Tran, Anh Tung Luu, Quoc Tuan Nguyen, Tien Dung Hoang, Thi Lien Vu, Xuan Hung Le, Ngoc Pi Vu)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ sấy đến hàm lượng các hoạt chất sinh học của trà đậu đen xanh lòng

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Thành viên: Trần Minh Phúc

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 260

Số truy cập trong tháng: 83188

Tổng số truy cập: 429965

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn