Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Thúc đẩy giáo dục Steam thông qua kết nối giáo dục phổ thông và giáo dục đại học

# Chi tiết
Tên bài báo Thúc đẩy giáo dục Steam thông qua kết nối giáo dục phổ thông và giáo dục đại học
Tên tạp chí Thôn tin khoa học số đặc biệt 3/2021
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 03-2021
Đường link
Số phát hành ISSN 2615-9945
Nội dung
Tác giả Phan Hoàng Mau, Nguyễn Minh Trung
Đơn vị Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Synthesis and characterization of Indium nanoparticles

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2011

Thành viên: Hồ Minh Trung

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Experimental analysis for determination of longitudinal friction coefficient function in braking tractor semi-trailer

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2021

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu

Nghiên cứu thiết kế cải tiến cụm truyền động cơ khí của xe lăn điện leo cầu thang

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2018

Thành viên: Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu

PHÁT HIỆN VÀ PHÂN LOẠI KHUYẾT TẬT TRÊN LÁ CHUỐI XUẤT KHẨU BẰNG THỊ GIÁC MÁY TÍNH

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2020

Thành viên: Dương Tấn Đạt

Đơn vị: Khoa Cơ khí
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 979

Số truy cập trong tháng: 11282

Tổng số truy cập: 200965

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn