Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy hiện sóng 8 kênh

# Chi tiết
Tên bài báo Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy hiện sóng 8 kênh
Tên tạp chí Thông tin khoa học Trường ĐHSPKT Vĩnh LongL
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 03-2021
Đường link
Số phát hành Số 02/2021
Nội dung
Tác giả Đặng Thành Tựu, Lương Hoài Thương
Đơn vị Khoa Điện - Điện tử
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Ứng dụng Arduino trong điều khiển vị trí sử dụng thuật toán PID và PID-FUZZY

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2019

Thành viên: Lương Hoài Thương, Huỳnh Thanh Tường, Lê Minh Thành, Đặng Thành Tựu, Nguyễn Minh Hùng

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT ĐỘNG DỰA VÀO HÀM CHUYỂN MẠCH ĐỘNG VÀ GIỚI HẠN TRÊN HỆ THỐNG GIẢM XÓC - VẬT - LÒ XO

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2022

Thành viên: Phạm Thanh Tùng, Lê Hữu Toàn (Thành viên ngoài trường/khác: nguyen chi ngon)

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Lexical Inferencing Strategies: The Case of High-Proficiency Versus Low-Proficiency Vietnamese EFL Students

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2021

Thành viên: Nguyễn Thị Anh Thư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Investigation of chemical composition and evaluation of antioxidant, antibacterial and antifungal activities of ethanol extract from Bidens pilosa L.

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2022

Thành viên: Nguyễn Hoàng Sơn

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Phân tích tương quan và hệ số đường dẫn của 18 giống ớt (Capsicum annuum spp.) địa phương trồng tại Đồng Bằng Sông Cửu Long

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2012

Thành viên: Nguyễn Trí Yến Chi

Đơn vị: Khác
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 265

Số truy cập trong tháng: 83193

Tổng số truy cập: 429970

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn