Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Saccharomyces cerevisiae Immobilisation in Sodium Alginate for Red Dragon Fruit Winemaking

# Chi tiết
Tên bài báo Saccharomyces cerevisiae Immobilisation in Sodium Alginate for Red Dragon Fruit Winemaking
Tên tạp chí Journal of Global Pharma Technology
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 11-2019
Đường link
Số phát hành 08
Nội dung Red dragon fruit is rich in sugar, organic acids and minerals and other nutrients. It has good processing properties; it is used in the production of fruit juice, jam, and preserved fruit. Its economic value in local market is quite low. Making wine is not only converting the fruit into wine, but also improves its economic value of dragon fruit. Objective of this study focused on the effect of encapsulation of Saccharomyces cerevisiae in sodium alginate complexed with calcium chloride in red dragon fruit wine fermentation. Different technical parameters such as sodium alginate concentration (2.0%, 4.0%, 6.0%, 8.0%, 10%), bead size (2mm, 4mm, 6mm, 8mm, 10mm), bead loading (5 g/100ml, 10 g/ 100ml, 15 g/100ml, 20 g/ 100ml, 25 g/ 100ml), initial total soluble solid (10, 12, 14, 16, 18oBrix), clarifying agent (gelatin, bentonite, wheat gluten, egg white, kieselsol and kaolin) in wine making. Results showed that the best wine quality based on ethanol content (19.38%v/v) and sensory score were recorded by encapsulation of Saccharomyces cerevisiae in 6% sodium alginate, bead size 6mm, bead loading 20 g/ 100ml, initial soluble solid 16%, gelatin as clarifying agent.
Tác giả Đặng Thanh Sơn (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyễn Phước Minh)
Đơn vị Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Nghiên cứu thiết kế cơ cấu leo cầu thang của xe lăn điện dùng cho người khuyết tật

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2018

Thành viên: Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu

Face Recognition using Gabor wavelet in MapReduce and Spark

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2019

Thành viên: Phan Anh Cang, Cao Hùng Phi, Trần Hồ Đạt (Thành viên ngoài trường/khác: Thuong-Cang Phan)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Hệ thống phân loại ảnh xuất huyết não theo hướng tiếp cận xử lý dữ liệu lớn.

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2019

Thành viên: Phan Anh Cang, Trần Hồ Đạt (Thành viên ngoài trường/khác: Phan Thượng Cang - Đại học Cần Thơ, La Ngọc Nguyên - Đại học Cần Thơ, Phạm Duy Khang - Đại học Cần Thơ)

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Optimizing Grinding Parameters for Surface Roughness When Grinding Tablet By CBN Grinding Wheel on CNC Milling Machine

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2019

Thành viên: Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Tran Thi Hong, Hoang Tien Dung, Nguyen Van Tung, Nguyen Thi Thanh Nga, Luu Anh Tung, Vu Ngoc Pi)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Study on Development of 3D for Consider the Response of Multifunction Forest Fire Fighting Vehicle

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2018

Thành viên: Lương Văn Vạn, Tác giả/Đơn vị ngoài trường

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 408

Số truy cập trong tháng: 18541

Tổng số truy cập: 160975

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn