Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học An Investigation of Optimized Operational Parameters for a Chicken Slaughtering System in Vietnam

# Chi tiết
Tên bài báo An Investigation of Optimized Operational Parameters for a Chicken Slaughtering System in Vietnam
Tên tạp chí International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 09-2011
Đường link http://TuEngr.com/V02/423-436.pdf
Số phát hành 4
Nội dung A 500 birds/hour chicken slaughtering system with improved designs was used to investigate optimized operational parameters of scalding and defeathering process under chicken characteristics in Vietnam. The experiment is designed based on Orthogonal Second-order Design. Results of analysis of variance presented that scalding temperature and distance between two defeathering bands have had a most significant effect on product quality. The optimal solutions showed that the optimized operation parameters are 1.8 (m3/20birds) in scalding water flow, 67 (0C) in scalding temperature and 80 (seconds) in scalding time for scalding machine; and 415 (mm) in gap between two defeathering bands, 340 (rpm) in defeathering disc velocity and 120 (seconds) in defeathering time for defeathering machine. The implementation results of the lines designed based on these optimized operational parameters have confirmed the appropriateness for the optimization values suggested.
Tác giả Đặng Thanh Sơn (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyen Van Hung, , Doan Hung Minh)
Đơn vị Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Điều khiển vị trí động cơ DC sử dụng phương pháp hồi tiếp trạng thái

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2020

Thành viên: Nguyễn Việt Trung, Lê Thị Kiều Mai, Trần Ngọc Thoa

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Using phosphor ZnB2O4:Mn2+ for enhancing the illuminating beam and hue standard in white light-emitting diodes.

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2023

Thành viên: Hà Thanh Tùng

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Độc tố aflatoxin - tác nhân gây ung thư

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2018

Thành viên: Nguyễn Đức Hải

Đơn vị: Phòng Đào tạo

Thực trạng tự học của sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2018

Thành viên: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên

A Hounsfield value-based Approach for Automatic Recognition of Brain hemorrhage

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2018

Thành viên: Phan Anh Cang (Thành viên ngoài trường/khác: Van-Quyen Vo , Thuong-Cang Phan)

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 20

Số truy cập trong tháng: 42200

Tổng số truy cập: 1306546

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn