Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học An Investigation of Optimized Operational Parameters for a Chicken Slaughtering System in Vietnam

# Chi tiết
Tên bài báo An Investigation of Optimized Operational Parameters for a Chicken Slaughtering System in Vietnam
Tên tạp chí International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 09-2011
Đường link http://TuEngr.com/V02/423-436.pdf
Số phát hành 4
Nội dung A 500 birds/hour chicken slaughtering system with improved designs was used to investigate optimized operational parameters of scalding and defeathering process under chicken characteristics in Vietnam. The experiment is designed based on Orthogonal Second-order Design. Results of analysis of variance presented that scalding temperature and distance between two defeathering bands have had a most significant effect on product quality. The optimal solutions showed that the optimized operation parameters are 1.8 (m3/20birds) in scalding water flow, 67 (0C) in scalding temperature and 80 (seconds) in scalding time for scalding machine; and 415 (mm) in gap between two defeathering bands, 340 (rpm) in defeathering disc velocity and 120 (seconds) in defeathering time for defeathering machine. The implementation results of the lines designed based on these optimized operational parameters have confirmed the appropriateness for the optimization values suggested.
Tác giả Đặng Thanh Sơn (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyen Van Hung, , Doan Hung Minh)
Đơn vị Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Experimental research determine dynamic type load of articulated vehicle

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2015

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu

Các phương án bố trí các nguồn động lực trên ô tô hybrid

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2019

Thành viên: Lê Minh

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Đại học SPKT Vĩnh Long

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2016

Thành viên: Võ Hoàng Tâm, Lâm Minh Dũng

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Development of antioxidative red dragon fruit bar by using response surface methodology for formulation optimization

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2022

Thành viên: Trần Tiểu Yến, Trần Hồng Quân, Huỳnh Thị Hồng Nhung, Giáp Phạm Ngọc Trâm

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Tương tác kiểu gen – môi trường và phân tích tính ổn định năng suất của 15 giống đậu xanh có triển vọng

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2013

Thành viên: Nguyễn Trí Yến Chi

Đơn vị: Khác
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 348

Số truy cập trong tháng: 239378

Tổng số truy cập: 820336

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn