Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học An Investigation of Optimized Operational Parameters for a Chicken Slaughtering System in Vietnam

# Chi tiết
Tên bài báo An Investigation of Optimized Operational Parameters for a Chicken Slaughtering System in Vietnam
Tên tạp chí International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 09-2011
Đường link http://TuEngr.com/V02/423-436.pdf
Số phát hành 4
Nội dung A 500 birds/hour chicken slaughtering system with improved designs was used to investigate optimized operational parameters of scalding and defeathering process under chicken characteristics in Vietnam. The experiment is designed based on Orthogonal Second-order Design. Results of analysis of variance presented that scalding temperature and distance between two defeathering bands have had a most significant effect on product quality. The optimal solutions showed that the optimized operation parameters are 1.8 (m3/20birds) in scalding water flow, 67 (0C) in scalding temperature and 80 (seconds) in scalding time for scalding machine; and 415 (mm) in gap between two defeathering bands, 340 (rpm) in defeathering disc velocity and 120 (seconds) in defeathering time for defeathering machine. The implementation results of the lines designed based on these optimized operational parameters have confirmed the appropriateness for the optimization values suggested.
Tác giả Đặng Thanh Sơn (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyen Van Hung, , Doan Hung Minh)
Đơn vị Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Proceeding of the International Conference on Computer Modeling and Simulation (ICCMS 2018);

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2018

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Cao Hùng Phi

Đơn vị: Ban giám hiệu

Ảnh hưởng của vận tốc ban đầu và độ dốc đến hiệu quả phanh xe tải 1,25 tấn

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2021

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu

Khảo sát tính ổn định bộ điều khiển trượt cho hệ thống tuyến tính dựa vào LMI

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2020

Thành viên: Nguyễn Việt Trung, Nguyễn Phước Lộc, Võ Huỳnh Trung Toàn, Phạm Thanh Tùng (Thành viên ngoài trường/khác: Lưu Trần Trọng Linh)

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Độc tố aflatoxin - tác nhân gây ung thư

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2018

Thành viên: Nguyễn Đức Hải

Đơn vị: Phòng Đào tạo

Nghiên cứu thiết kế chế tạo và ứng dụng thiết bị sấy

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2017

Thành viên: Cao Hùng Phi, Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 179

Số truy cập trong tháng: 18312

Tổng số truy cập: 160746

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn