Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ THIẾT BỊ CÔ ĐẶC MẬT ONG KIỂU CHÂN KHÔNG DẠNG ỐNG CÓ VÀNH DẪN CHẤT LỎNG PHỐI HỢP PHÁ KẾT TINH BẰNG SÓNG SIÊU ÂM

# Chi tiết
Tên bài báo NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ THIẾT BỊ CÔ ĐẶC MẬT ONG KIỂU CHÂN KHÔNG DẠNG ỐNG CÓ VÀNH DẪN CHẤT LỎNG PHỐI HỢP PHÁ KẾT TINH BẰNG SÓNG SIÊU ÂM
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 12-2020
Đường link http://tapchi.vnua.edu.vn/so-12-2020/
Số phát hành 12
Nội dung Thiết bị cô đặc mật ong kiểu chân không dạng ống có vành dẫn chất lỏng CĐ-1 được thiết kế và chế tạo theo nguyên lý mới, sử dụng vành dẫn chất lỏng và bộ phận phát sóng siêu âm nhằm tăng khả năng bốc hơi nước và phá kết tinh đường trong mật ong, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm mật ong trong quá trình cô đặc. Áp dụng phương pháp nghiên cứu thực nghiệm đơn yếu tố để nghiên cứu mức độ ảnh hưởng riêng của nhiệt độ cô đặc, chiều cao vành dẫn chất lỏng và thời gian phát sóng siêu âm đến điểm tổng hợp chất lượng sản phẩm cô đặc, thời gian cô đặc, thời gian kết tinh trở lại khi tồn trữ và chi phí điện năng riêng. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho thấy, ứng với khoảng biến thiên của nhiệt độ cô đặc trong khoảng từ 35-53C thì việc tăng chiều cao vành dẫn chất lỏng từ 380÷680mm và thời gian sóng siêu âm từ 15-30 phút sẽ có hiệu quả hơn so với việc nâng cao nhiệt độ cô đặc, vì sản phẩm cô đặc ít bị biến đổi xấu về chất lượng do nhiệt, cho phép nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm thời gian cô đặc và chi phí điện năng riêng.
Tác giả Đặng Thanh Sơn
Đơn vị Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp trong đào tạo nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội ở Trường ĐH SPKT Vĩnh Long

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2020

Thành viên: Vũ Trung Kiên, Phan Hoàng Mau

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

An toàn và bảo mật cho thẻ thông minh

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2021

Thành viên: Lê Hoàng An, Trần Thái Bảo, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Duy Phúc

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Calculating optimum gear ratios of mechanical driven systems using three step bevel helical gearbox and chain drive for minimum system height

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2019

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: TRAN THI HONG, NGUYEN VAN CUONG, NGUYEN THANH TU, VU NGOC PI)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Optimization of Dressing of Dressing parameters for Grinding Tablet Shape Punches By CBN Wheel on CNC Milling Machine

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2019

Thành viên: Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Tran Thi Hong, Hoang Tien Dung, Nguyen Anh Tuan, Nguyen Van Tung, Luu Anh Tung, Vu Ngoc Pi)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Học lập trình Arduino trên Proteus bằng lưu đồ thuật toán

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2019

Thành viên: Đặng Thành Tựu

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 49

Số truy cập trong tháng: 304

Tổng số truy cập: 70529

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn