Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Ảnh hưởng của Song siêu âm lên hàm lượng anthocyanins trích ly từ bắp cải tím (Brassisa oleracea var. capitate) và rau dền đỏ (Amaranthus tricolor)

# Chi tiết
Tên bài báo Ảnh hưởng của Song siêu âm lên hàm lượng anthocyanins trích ly từ bắp cải tím (Brassisa oleracea var. capitate) và rau dền đỏ (Amaranthus tricolor)
Tên tạp chí Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 02-2021
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Trương Văn Xạ
Đơn vị Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

A survey on the effects of bumpy road on the vibration of multi-purpose forest fire fighting vehicle

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2021

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng, Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Proceeding of the International Conference on Computer Modeling and Simulation (ICCMS 2018);

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2018

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Cao Hùng Phi

Đơn vị: Ban giám hiệu

A study on surface roughness of workpiece when grinding SKD11 and SUJ2 steels using Al2O3 and CBN wheels

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2019

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Hoang Tien Dung, Do Duc Trung, Nguyen Van Thien)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Đánh giá về cách mô tả "Mệnh đề quan hệ" trong một số sách ngữ pháp Tiếng Anh phổ biến

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2016

Thành viên: Lâm Thái Quang

Đơn vị: Trung tâm Ngoại ngữ

Determining Optimal Gear Ratios of Mechanical Drive Systems Using Two-Stage Helical Gearbox with Second-Stage Double Gear Sets and Chian Drive for Minimail System Cross Section Area

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2019

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyen Thanh Tu, Tran Thi Hong, Nguyen Van Cuong, Luu Anh Tung, Bui Thanh Hien, Le Xuan Hung)

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 292

Số truy cập trong tháng: 25157

Tổng số truy cập: 167591

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn