Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Vietnamese EFL Students` Lexical Inferencing and its Relationship to their Reading Proficiency through Think-aloud

# Chi tiết
Tên bài báo Vietnamese EFL Students` Lexical Inferencing and its Relationship to their Reading Proficiency through Think-aloud
Tên tạp chí Kuala Lumpur International Conference on Social Sciences, Technology, Education and Mathematics 2021 (KLICSTEM 2021)
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 09-2021
Đường link https://globalacademianetwork.org/
Số phát hành
Nội dung Vietnamese EFL Students Lexical Inferencing and its Relationship to their Reading Proficiency through Think-aloud
Tác giả Nguyễn Thị Anh Thư
Đơn vị Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ sấy phun đến chất lượng bột thanh long đỏ

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2021

Thành viên: Trần Minh Phúc

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Nâng Cao Văn hóa chính trị của người cán bộ, lãnh đạo, công chức ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2023

Thành viên: Nguyễn Thị Ràng, Lê Doãn Duy (Thành viên ngoài trường/khác: Trần Văn Điền)

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

CS-риккартовы модули

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2014

Thành viên: Trần Hoài Ngọc Nhân

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Ảnh hưởng của sóng siêu âm lên hàm lượng anthocyanins trích ly từ bắp cải tím (Brassica oleracea var.capitate) và rau dền đỏ (Amaranthus tricolor)

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 02-2021

Thành viên: Trương Văn Xạ, Nguyễn Trung Trực, Huỳnh Thị Phương Thảo

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Optimization of Manufacturing Time in Surface Grining

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2019

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Luu Anh Tung, Tran Thi Hong, Nguyen Van Cuong, T. Muthuramalingam, Do Duc Trung, Le Xuan Hung, Ngoc Pi Vu)

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 153

Số truy cập trong tháng: 42333

Tổng số truy cập: 1306679

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn