Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Vietnamese EFL Students` Lexical Inferencing and its Relationship to their Reading Proficiency through Think-aloud

# Chi tiết
Tên bài báo Vietnamese EFL Students` Lexical Inferencing and its Relationship to their Reading Proficiency through Think-aloud
Tên tạp chí Kuala Lumpur International Conference on Social Sciences, Technology, Education and Mathematics 2021 (KLICSTEM 2021)
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 09-2021
Đường link https://globalacademianetwork.org/
Số phát hành
Nội dung Vietnamese EFL Students Lexical Inferencing and its Relationship to their Reading Proficiency through Think-aloud
Tác giả Nguyễn Thị Anh Thư
Đơn vị Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Lexical Inferencing Strategies: The Case of High-Proficiency Versus Low-Proficiency Vietnamese EFL Students

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2021

Thành viên: Nguyễn Thị Anh Thư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Multicomponent dark matter in noncommutative B−L gauge theory

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2020

Thành viên: Lê Xuân Thùy

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

The connected p-median problem on complete multi-layered graphs

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2021

Thành viên: Trần Hoài Ngọc Nhân

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

A study on the effects of braking torque on dynamic load of tractor semi-trailer on a round road with the maximum longitudinal friction coefficient xmax = 0.6

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2021

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng, Lương Văn Vạn (Thành viên ngoài trường/khác: Võ Văn Hường)

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Investigation of chemical composition and evaluation of antioxidant, antibacterial and antifungal activities of ethanol extract from Bidens pilosa L.

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2022

Thành viên: Nguyễn Hoàng Sơn

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2954

Số truy cập trong tháng: 41333

Tổng số truy cập: 364505

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn