Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Vietnamese EFL Students` Lexical Inferencing and its Relationship to their Reading Proficiency through Think-aloud

# Chi tiết
Tên bài báo Vietnamese EFL Students` Lexical Inferencing and its Relationship to their Reading Proficiency through Think-aloud
Tên tạp chí Kuala Lumpur International Conference on Social Sciences, Technology, Education and Mathematics 2021 (KLICSTEM 2021)
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 09-2021
Đường link https://globalacademianetwork.org/
Số phát hành
Nội dung Vietnamese EFL Students Lexical Inferencing and its Relationship to their Reading Proficiency through Think-aloud
Tác giả Nguyễn Thị Anh Thư
Đơn vị Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Effect of Process Parameters on Surface Roughness in Surface Grinding of 90CrSi tool steel

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2020

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Tran Thi Hong, Nguyen Van Cuong, Luu Anh Tung, Thanh Tu Nguyen, Vu Ngoc Pi)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Phân cỡ tôm bằng kỹ thuật xử lý ảnh trên máy tính nhúng

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2018

Thành viên: Võ Hoàng Tâm (Thành viên ngoài trường/khác: Trương Chí Cường, Huỳnh Thanh Lộc, Lương Vinh Quốc Danh)

Đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến cơ tính mối hàn ma sát khuấy hai vật liệu có tính hàn khác nhau

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2017

Thành viên: Nguyễn Minh Sang, Mai Đăng Tuấn, Phạm Hoàng Anh

Đơn vị: Phòng Tổ chức – Hành chính
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 283

Số truy cập trong tháng: 5684

Tổng số truy cập: 40056

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn