Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Effect of Tool Geometry Parameters on the Formability of a Camera Cover in the Deep Drawing Process

# Chi tiết
Tên bài báo Effect of Tool Geometry Parameters on the Formability of a Camera Cover in the Deep Drawing Process
Tên tạp chí Materials
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 07-2021
Đường link https://doi.org/10.3390/ma14143993
Số phát hành Materials 2021, Volume 14, Issue 14, 3993
Nội dung
Tác giả Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Nhân (Thành viên ngoài trường/khác: Phạm Sơn Minh _ minhps@hcmute.edu.vn)
Đơn vị Khoa Cơ khí
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Phân tích cấu trúc tổng quan xe chữa cháy rừng đa năng

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2018

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Ảnh hưởng của áp suất phun nhiên liệu đến mô men và công suất động cơ CNG một xylanh chuyển đổi

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2021

Thành viên: Hồ Hữu Chấn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Reasonably use of accumulated energy when moving downhill during the operation cycle of timber tractor complex

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2021

Thành viên: Mai Hoàng Long

Đơn vị: Phòng Đào tạo

Nghiên cứu áp dụng bộ lọc Kalman lọc nhiễu cho cảm biến gia tốc trên robot tự hành

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2022

Thành viên: Châu Trung Tín, Nguyễn Phước Lộc, Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Xuân Vinh

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 574

Số truy cập trong tháng: 10877

Tổng số truy cập: 200560

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn