Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Effect of Tool Geometry Parameters on the Formability of a Camera Cover in the Deep Drawing Process

# Chi tiết
Tên bài báo Effect of Tool Geometry Parameters on the Formability of a Camera Cover in the Deep Drawing Process
Tên tạp chí Materials
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 07-2021
Đường link https://doi.org/10.3390/ma14143993
Số phát hành Materials 2021, Volume 14, Issue 14, 3993
Nội dung
Tác giả Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Nhân (Thành viên ngoài trường/khác: Phạm Sơn Minh _ minhps@hcmute.edu.vn)
Đơn vị Khoa Cơ khí
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Đổi mới quản lý hoạt động thực hành cho sinh viên ở các Trường đại học Sư phạm kỹ thuật phía Nam

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2018

Thành viên: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên

Assessment breaking streng the chassis of multi-purpose forest fire fighting vehicle

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2021

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu

Lexical Inferencing Strategies: The Case of High-Proficiency Versus Low-Proficiency Vietnamese EFL Students

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2021

Thành viên: Nguyễn Thị Anh Thư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Nghiên cứu, chế tạo thiết bị chống trộm trên xe gắn máy

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2017

Thành viên: Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 455

Số truy cập trong tháng: 11794

Tổng số truy cập: 92481

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn