Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Nhận dạng động cơ không đồng bộ sáu pha sử dụng mạng neuron RBF

# Chi tiết
Tên bài báo Nhận dạng động cơ không đồng bộ sáu pha sử dụng mạng neuron RBF
Tên tạp chí Tại chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 08-2021
Đường link https://ctujsvn.ctu.edu.vn/index.php/ctujsvn/article/view/3955
Số phát hành Tập 57, Số 04
Nội dung Nhận dạng hệ thống là một trong những công việc đầu tiên phải thực hiện khi giải quyết bài toán điều khiển tự động bởi vì không thể phân tích, tổng hợp hệ thống khi không có mô hình toán mô tả hệ thống. Bài báo này trình bày và mô phỏng phương pháp nhận dạng động cơ không đồng bộ sáu pha sử dụng mạng neuron hàm cơ sở xuyên tâm (RBF – Radial Basis Function), thông số nhận dạng gồm có tốc độ quay, mômen xoắn, từ thông rotor trên hệ trục cố định . Mạng RBF được xây dựng, huấn luyện trực tuyến dựa trên dữ liệu vào ra của đối tượng. Kết quả mô phỏng dùng phần mềm Matlab/Simulink cho thấy sai số của bộ nhận dạng hội tụ về 0. Thông số nhận dạng bám theo thông số đối tượng trong khoảng thời gian động cơ khởi động, sau khi lắp tải và có nhiễu trắng tác động, độ phù hợp giữa đáp ứng ngõ ra và đáp ứng nhận dạng nằm trong khoảng 98%-99%. Nghiên cứu này là tiền đề để tiến đến các phương pháp điều khiển hiệu suất cao như điều khiển trực tiếp mômen (DTC – Direct Torque Control), điều khiển tựa từ thông (FOC – Field Oriented Control), Logic mờ được thuận lợi hơn.
Tác giả Nguyễn Việt Trung, Phạm Thanh Tùng
Đơn vị Khoa Điện - Điện tử
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Recursive Join Processing In Big Data Environment

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2021

Thành viên: Phan Anh Cang (Thành viên ngoài trường/khác: Triệu Thanh Ngoan - Đại học Cần Thơ, Phan Thượng Cang - Đại học Cần Thơ)

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Speech emotion recognition of Vietnam drive

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2015

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Cao Hùng Phi

Đơn vị: Ban giám hiệu

Optimization of Dressing of Dressing parameters for Grinding Tablet Shape Punches By CBN Wheel on CNC Milling Machine

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2019

Thành viên: Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Tran Thi Hong, Hoang Tien Dung, Nguyen Anh Tuan, Nguyen Van Tung, Luu Anh Tung, Vu Ngoc Pi)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Nâng cao công tác quản lý học sinh sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2018

Thành viên: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2853

Số truy cập trong tháng: 41232

Tổng số truy cập: 364404

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn