Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Nhận dạng từ thông rotor động cơ không đồng bộ sáu pha sử dụng mạng nơ-ron RBF

# Chi tiết
Tên bài báo Nhận dạng từ thông rotor động cơ không đồng bộ sáu pha sử dụng mạng nơ-ron RBF
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 08-2021
Đường link https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=321888&Type_CSDL=TAILIEUKHCN&Keyword=&searchInFields=FullTextSM;Title&datasearch=&NamXuatBan=&LinhVuc_Ma=&ListNamXuatBan=&ListLinhVuc_Ma=
Số phát hành 64
Nội dung Ngày nay, động cơ không đồng bộ sáu pha đang được nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi với nhiều ưu điểm vượt trội hơn động cơ ba pha truyền thống. Bài báo này trình bày và mô phỏng phương pháp nhận dạng từ thông rotor trên hệ trục tọa độ dq của động cơ không đồng bộ sáu pha sử dụng mạng nơ-ron hàm cơ sở xuyên tâm (RBF - Radial Basis Function). Mạng nơ-ron RBF được xây dựng và huấn luyện trực tuyến dựa trên dữ liệu vào ra của động cơ. Kết quả mô phỏng khi sử dụng phần mềm Matlab/Simulink cho thấy sai số của bộ nhận dạng hội tụ về 0 sau khoảng thời gian 0,002 giây. Từ thông bộ nhận dạng bám từ thông đối tượng trong khoảng thời gian động cơ khởi động và sau khi lắp tải. Đây là tiền đề để tiến đến các phương pháp điều khiển hiệu suất cao như điều khiển tựa từ thông (FOC – Field Oriented Control), điều khiển trực tiếp momen (DTC – Direct Torque Control),…
Tác giả Nguyễn Việt Trung, Phạm Thanh Tùng
Đơn vị Khoa Điện - Điện tử
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Kinetic mixing effect in noncommutative B−L gauge theory

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2019

Thành viên: Lê Xuân Thùy

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Một số giải pháp đảm bảo nâng cao hiệu quả xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2022

Thành viên: Tô Tuấn An, Huỳnh Thị Dư

Đơn vị: Khoa Kinh tế - Luật

Effect of Electrical Discharge Machining on Surface Roughness of Cylindrical Shaped Parts

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2020

Thành viên: Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Thi Hong Tran, Nguyen Van Cuong, Tran Thanh Hoang, Do Thi Tam, Luu Anh Tung, Nguyen Thanh Tu, Vu Ngoc Pi)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Điều khiển, giám sát và quản lý dữ liệu QUADCOPTER ứng dụng công nghệ 4.0

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2021

Thành viên: Dương Tấn Đạt

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Nghiên cứu ảnh hưởng của tần số ngoại lực đến độ bền khung xe HYUNDAI MIGHTY 75S

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2020

Thành viên: Nguyễn Thái Vân, Nguyễn Thanh Tùng, Đặng Duy Khiêm

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 218

Số truy cập trong tháng: 10489

Tổng số truy cập: 314764

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn