Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Nhận dạng từ thông rotor động cơ không đồng bộ sáu pha sử dụng mạng nơ-ron RBF

# Chi tiết
Tên bài báo Nhận dạng từ thông rotor động cơ không đồng bộ sáu pha sử dụng mạng nơ-ron RBF
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 08-2021
Đường link https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=321888&Type_CSDL=TAILIEUKHCN&Keyword=&searchInFields=FullTextSM;Title&datasearch=&NamXuatBan=&LinhVuc_Ma=&ListNamXuatBan=&ListLinhVuc_Ma=
Số phát hành 64
Nội dung Ngày nay, động cơ không đồng bộ sáu pha đang được nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi với nhiều ưu điểm vượt trội hơn động cơ ba pha truyền thống. Bài báo này trình bày và mô phỏng phương pháp nhận dạng từ thông rotor trên hệ trục tọa độ dq của động cơ không đồng bộ sáu pha sử dụng mạng nơ-ron hàm cơ sở xuyên tâm (RBF - Radial Basis Function). Mạng nơ-ron RBF được xây dựng và huấn luyện trực tuyến dựa trên dữ liệu vào ra của động cơ. Kết quả mô phỏng khi sử dụng phần mềm Matlab/Simulink cho thấy sai số của bộ nhận dạng hội tụ về 0 sau khoảng thời gian 0,002 giây. Từ thông bộ nhận dạng bám từ thông đối tượng trong khoảng thời gian động cơ khởi động và sau khi lắp tải. Đây là tiền đề để tiến đến các phương pháp điều khiển hiệu suất cao như điều khiển tựa từ thông (FOC – Field Oriented Control), điều khiển trực tiếp momen (DTC – Direct Torque Control),…
Tác giả Nguyễn Việt Trung, Phạm Thanh Tùng
Đơn vị Khoa Điện - Điện tử
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

A research on the effects of suspension stiffness on dynamic load on Dongfeng DVM 2.5 truck

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2021

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng, Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

A study on surface roughness of workpiece when grinding SKD11 and SUJ2 steels using Al2O3 and CBN wheels

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2019

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Hoang Tien Dung, Do Duc Trung, Nguyen Van Thien)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Khảo sát ảnh hưởng của bột cỏ lúa mì đến một số chỉ tiêu về chất lượng của bánh quy

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2019

Thành viên: Huỳnh Thị Phương Thảo

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội trong GDQP-AN

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2017

Thành viên: Phùng Văn Thiện

Đơn vị: Trung tâm Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng

Nghiên cứu gia công cánh Turbine trong cơ cấu Turbo Turbine trong cơ cấu Turbocharger HX40W trên máy phay CNC

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Thành viên: Nguyễn Chí Thông, Lê Hồng Kỳ, Trần Vĩnh Hưng

Đơn vị: Khoa Cơ khí
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 461

Số truy cập trong tháng: 18594

Tổng số truy cập: 161028

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn