Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Oscillating of Multi-Purpose Forest Fire Fighting Vehicle When Moving on Forestry Road

# Chi tiết
Tên bài báo Oscillating of Multi-Purpose Forest Fire Fighting Vehicle When Moving on Forestry Road
Tên tạp chí Design Engineering
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 08-2021
Đường link
Số phát hành Issue 7
Nội dung
Tác giả Lương Văn Vạn, Cao Hùng Phi
Đơn vị Khoa Cơ khí Động lực
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Ảnh hưởng của trạng thái pha nhiên liệu đến tỷ số nén giới hạn ở động cơ một Xilanh cháy cưỡng bức

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2016

Thành viên: Hồ Hữu Chấn, Cao Hùng Phi

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Nhận dạng hình ảnh thực phẩm bằng phương pháp Deep Learning

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2020

Thành viên: Phan Anh Cang, Nguyễn Thanh Hoàng, Trần Hồ Đạt, Nguyễn Văn Hiếu

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Setting up the braking force measurement system of the tractor semi-trailer

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2021

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu

Analysis Noise Vibration of the Gearboxes using Mathematical Models

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2018

Thành viên: Cao Hùng Phi (Thành viên ngoài trường/khác: Trinh Minh Hoang, Tran Thanh Tung)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Xác định tải trọng động tác động lên vỏ cầu chủ động xe tải nhẹ

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2020

Thành viên: Lương Văn Vạn, Tô Ngọc Luật, Tác giả/Đơn vị ngoài trường

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 285

Số truy cập trong tháng: 25150

Tổng số truy cập: 167584

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn