Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Xây dựng Web ngữ nghĩa cung cấp thông tin về phòng chống dịch hại trên cây lúa

# Chi tiết
Tên bài báo Xây dựng Web ngữ nghĩa cung cấp thông tin về phòng chống dịch hại trên cây lúa
Tên tạp chí Thông tin khoa học - Trường ĐHSPKT Vĩnh Long
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 03-2020
Đường link
Số phát hành 01/2020
Nội dung
Tác giả Nguyễn Văn Hiếu, Trần Thái Bảo
Đơn vị Khoa Công nghệ thông tin
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Experimental research on determing the vertical load of wheel tyre of tractor Semi-trailer

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2020

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng, Võ Văn Hường (Thành viên ngoài trường/khác: phan tuan kiet)

Đơn vị: Ban giám hiệu

An toàn và bảo mật cho thẻ thông minh

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2021

Thành viên: Lê Hoàng An, Trần Thái Bảo, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Duy Phúc

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Effect of electron beam radiation on disease resistance and quality of harvested mangoes

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2021

Thành viên: Nguyễn Trung Trực (Thành viên ngoài trường/khác: Apiradee Uthairatanakij, Varit Srilaong, Natta Laohakunjit, Pongphen Jitareerat)

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Chương trình đào tạo sư phạm kỹ thuật và chuẩn nghề nghiệp giáo viên

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2018

Thành viên: Cao Hùng Phi

Đơn vị: Ban giám hiệu

Speech emotion recognition of Vietnam drive

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2015

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Cao Hùng Phi

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 246

Số truy cập trong tháng: 83174

Tổng số truy cập: 429951

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn