Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Xây dựng hệ thống các bài thực hành cho học phần đánh giá cảm quan thực phẩm tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

# Chi tiết
Tên bài báo Xây dựng hệ thống các bài thực hành cho học phần đánh giá cảm quan thực phẩm tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
Tên tạp chí Thông tin khoa học trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 03-2017
Đường link
Số phát hành số 01
Nội dung
Tác giả Huỳnh Thị Phương Thảo
Đơn vị Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Preparation and optical properties of La3PO7:Eu3+ nanophosphors synthesized by combustion method

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2020

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Trần Bá Luân

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Kỹ thuật điều chế sóng mang dịch pha trên bộ nghịch lưu cascaded 5 bậc

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2021

Thành viên: Nguyễn Phước Lộc, Lê Thị Kiều Mai, Nguyễn Thị Anh Thư, Nguyễn Đức Thành (Thành viên ngoài trường/khác: Tống Liên Thanh)

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Nghiên cứuảnh hưởng của vận tốc bắt đầu phanh đến hiệu quả phanh đoàn xe sơmi-rơmoóc trên đường vòng ướt

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2016

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 1016

Số truy cập trong tháng: 11319

Tổng số truy cập: 201002

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn