Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Khảo sát ảnh hưởng của bột cỏ lúa mì đến một số chỉ tiêu về chất lượng của bánh quy

# Chi tiết
Tên bài báo Khảo sát ảnh hưởng của bột cỏ lúa mì đến một số chỉ tiêu về chất lượng của bánh quy
Tên tạp chí Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia Các nhà nghiên cứu Trẻ
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 11-2019
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Huỳnh Thị Phương Thảo
Đơn vị Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Khảo nghiệm động học, động lực học thiết bị làm đất và lên liếp trồng hành tím

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Thành viên: Lê Hồng Kỳ, Nguyễn Hải Đăng

Đơn vị: Ban giám hiệu

Nghiên cứu giải thuật di truyền ứng dụng bài toán tối ưu hóa trong kỹ thuật

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2020

Thành viên: Nguyễn Xuân Vinh, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Việt Trung, Nguyễn Phước Lộc (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyễn Hoàng Vinh)

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Học lập trình vi điều khiển họ 8051 trên Proteus

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2018

Thành viên: Đặng Thành Tựu

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Physicochemical Properties of Vietnamese Tamarind Fish Sauce Fortified with Iron and Zinc during Storage

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2019

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Nguyễn Phụng Tiên

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Speech emotion recognition of Vietnam drive

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2015

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Cao Hùng Phi

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 35

Số truy cập trong tháng: 11385

Tổng số truy cập: 201068

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn