Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Khảo sát ảnh hưởng của bột cỏ lúa mì đến một số chỉ tiêu về chất lượng của bánh quy

# Chi tiết
Tên bài báo Khảo sát ảnh hưởng của bột cỏ lúa mì đến một số chỉ tiêu về chất lượng của bánh quy
Tên tạp chí Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia Các nhà nghiên cứu Trẻ
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 11-2019
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Huỳnh Thị Phương Thảo
Đơn vị Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng đường đến hiệu quả phanh oto bằng mô hình động lực học 3D

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng, Võ Văn Hường, Cao Hùng Phi

Đơn vị: Ban giám hiệu

Reasonably use of accumulated energy when moving downhill during the operation cycle of timber tractor complex

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2021

Thành viên: Mai Hoàng Long

Đơn vị: Phòng Đào tạo

Nâng cao công tác quản lý học sinh sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2018

Thành viên: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên

Tổng quan về các Mô hình chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2020

Thành viên: Nguyễn Thị Hồng

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 519

Số truy cập trong tháng: 239549

Tổng số truy cập: 820507

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn