Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Tổ chức dạy học môn Giáo dục học nghề nghiệp theo định hướng học tập dựa trên vấn đề tại trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

# Chi tiết
Tên bài báo Tổ chức dạy học môn Giáo dục học nghề nghiệp theo định hướng học tập dựa trên vấn đề tại trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
Tên tạp chí Tạp chí khoa học đại học Đồng Tháp
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 08-2015
Đường link
Số phát hành Số 14 - ISSN: 0866-7675
Nội dung Trình bày kết quả nghiên cứu của đề tài gồm hệ thống 14 vấn đề dạy học được thiết kế theo định hướng PBL cùng với kết quả thực nghiệm của đề tài.
Tác giả Nguyễn Minh Trung
Đơn vị Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Phân tích hiệu suất nhiệt của chu trình Carnot

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2017

Thành viên: Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Khảo sát phương pháp kiểm soát dao động của chất lỏng bằng Similink/MATLAB

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2020

Thành viên: Trần Vĩnh Phúc

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Protein–polyphenol conjugates: Antioxidant property, functionalities and their applications

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2019

Thành viên: Trần Hồng Quân (Thành viên ngoài trường/khác: Soottawat Benjakul, Prince of Songkla University)

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Ảnh hưởng của hệ số bám đếnhiệu quả phanh đoàn xe sơ mi rơ moóc

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2017

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu

Multicomponent dark matter in noncommutative B−L gauge theory

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2020

Thành viên: Lê Xuân Thùy

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 266

Số truy cập trong tháng: 18399

Tổng số truy cập: 160833

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn