Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động tự học của sinh viên Sư phạm Kỹ thuật tại trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

# Chi tiết
Tên bài báo Thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động tự học của sinh viên Sư phạm Kỹ thuật tại trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
Tên tạp chí Tạp chí khoa học đại học Đồng Tháp
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 10-2014
Đường link
Số phát hành Số 10 - ISN:0866-7675
Nội dung Trình bày kết quả khảo sát thực trạng hoạt động tự học của sinh viên 6 ngành Sư phạm Kỹ thuật tại trường đại học SPKT Vĩnh Long
Tác giả Nguyễn Minh Trung
Đơn vị Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

A Study on Determination of Optimum Gear Ratios of a Two-stage Worm Gearbox

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2019

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Luu Anh Tung, Tran Thi Hong, Nguyen Van Cuong, Nguyen Thanh Tu, Le Xuan Hung, Ngoc Pi Vu)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Face Recognition using Gabor wavelet in MapReduce and Spark

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2019

Thành viên: Phan Anh Cang, Cao Hùng Phi, Trần Hồ Đạt (Thành viên ngoài trường/khác: Thuong-Cang Phan)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Thực trạng chính sách chăm lo đời sống cho đội ngũ giảng viên ngành kỹ thuật ở các trường đại học

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2015

Thành viên: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT LƯỢNG ĐƯỜNG ĐẾN DAO ĐỘNG CỦA Ô TÔ FORD MONDEO 2.5 AT

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2021

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng, Khâu Tấn Phát

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

CS-риккартовы модули

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2014

Thành viên: Trần Hoài Ngọc Nhân

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 422

Số truy cập trong tháng: 18555

Tổng số truy cập: 160989

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn