Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Nghiên cứu độ bền khung sát xi bằng phần mềm Ansys Workbench

# Chi tiết
Tên bài báo Nghiên cứu độ bền khung sát xi bằng phần mềm Ansys Workbench
Tên tạp chí Thông tin khoa học số 01/20119
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 03-2019
Đường link
Số phát hành 01
Nội dung
Tác giả Lê Minh
Đơn vị Khoa Cơ khí Động lực
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

A Study on Calculation of Optimum Exchanged Grinding Wheel Diameter when Surface Grinding Stainless Steel

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 02-2020

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Thi Hong Tran, Anh Tung Luu, Quoc Tuan Nguyen, Tien Dung Hoang, Thi Lien Vu, Xuan Hung Le, Ngoc Pi Vu)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Ảnh hưởng của hệ số bám đếnhiệu quả phanh đoàn xe sơ mi rơ moóc

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2017

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu

Assessment breaking streng the chassis of multi-purpose forest fire fighting vehicle

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2021

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu

An Investigation of Optimized Operational Parameters for a Chicken Slaughtering System in Vietnam

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2011

Thành viên: Đặng Thanh Sơn (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyen Van Hung, , Doan Hung Minh)

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Set-theoretic complete intersection monomial curves in P^n

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2012

Thành viên: Trần Hoài Ngọc Nhân

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 1007

Số truy cập trong tháng: 11310

Tổng số truy cập: 200993

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn