Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Xây dựng chương trình bồi dưỡng kỹ năng mềm cho sinh viên các ngành kỹ thuật tại trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

# Chi tiết
Tên bài báo Xây dựng chương trình bồi dưỡng kỹ năng mềm cho sinh viên các ngành kỹ thuật tại trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
Tên tạp chí Thông tin Khoa học số 02-06/2017 trường đại học SPKT Vĩnh Long
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 06-2017
Đường link
Số phát hành Số 02
Nội dung Công bố kết quả nghiên cứu trong đề tài "Xây dựng chương trình bồi dưỡng kỹ năng mềm cho sinh viên các ngành kỹ thuật tại trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long"
Tác giả Nguyễn Minh Trung
Đơn vị Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Ansys Workbench và ứng dụng trong mô phỏng kết cấu

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2018

Thành viên: Lương Văn Vạn (Thành viên ngoài trường/khác: Võ Đắc Thịnh - Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM)

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Tương tác kiểu gen – môi trường và phân tích tính ổn định năng suất của 15 giống đậu xanh có triển vọng

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2013

Thành viên: Nguyễn Trí Yến Chi

Đơn vị: Khác

Experimental research on determing the vertical load of wheel tyre of tractor Semi-trailer

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2020

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng, Võ Văn Hường (Thành viên ngoài trường/khác: phan tuan kiet)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Tuyển chọn dịch trích thực vật có khả năng giúp giảm bệnh bạc lá lúa (Xanthomonas oryzae pv. oryzae)

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2020

Thành viên: Trương Văn Xạ

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 346

Số truy cập trong tháng: 25872

Tổng số truy cập: 241333

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn