Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Nhận dạng dấu vân tay dữ liệu lớn sử dụng Gabor Wavelet và MapReduce

# Chi tiết
Tên bài báo Nhận dạng dấu vân tay dữ liệu lớn sử dụng Gabor Wavelet và MapReduce
Tên tạp chí Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ X về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR’10)
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 08-2017
Đường link http://fair.conf.vn/
Số phát hành
Nội dung Nhận dạng dấu vân tay là một trong những phương pháp nhận dạng sinh trắc học phổ biến hiện nay. Nó được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực trong đó có các hệ thống chấm công, truy tìm tội phạm, xác thực và bảo mật hệ thống,… Tuy nhiên, một trong những thách thức đối với các phương pháp truyền thống hiện nay là phụ thuộc vào thời gian trích xuất đặc trưng và nhận dạng. Điều này dẫn đến hạn chế của các hệ thống này là không thể nhận dạng hiệu quả trong điều kiện áp dụng cho môi trường dữ liệu lớn. Do đó, một phương pháp nhận dạng dấu vân tay dữ liệu lớn được đề xuất trong bài báo này dựa trên mô hình MapReduce trong môi trường Spark nhằm cải thiện thời gian thực hiện nhận dạng đáp ứng các hệ thống dữ liệu lớn. MapReduce được sử dụng trong khai phá và phân tích dữ liệu lớn mà không thể được xử lý trên các hệ thống thông thường do bị giới hạn bởi một số ràng buộc về tài nguyên như khả năng xử lý, bộ nhớ,… Kết quả thực nghiệm cho thấy phương pháp đề xuất đạt được kết quả nhận dạng dấu vân tay một cách tự động và hiệu quả.
Tác giả Phan Anh Cang, Trần Hồ Đạt (Thành viên ngoài trường/khác: Phan Thượng Cang - Đại học Cần Thơ)
Đơn vị Khoa Công nghệ thông tin
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Nhận dạng hình ảnh thực phẩm bằng phương pháp Deep Learning

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2020

Thành viên: Phan Anh Cang, Nguyễn Thanh Hoàng, Trần Hồ Đạt, Nguyễn Văn Hiếu

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Preparation of chloride-promoted Zirconia grafted SBA-16 for alkylation catalyst

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2013

Thành viên: Trần Bá Luân

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Calculation of Optimum Gear Ratios of Mechanical Driven Systems Using Two-stage Helical Gearbox with First Stage Double Gear Sets and Chain Drive

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2019

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Le Xuan Hung, Tran Thi Hong, Nguyen Van Cuong, Nguyen Thanh Tu, Nguyen Thi Hong Cam, Nguyen Khac Tuan, Ngoc Pi Vu)

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 962

Số truy cập trong tháng: 11265

Tổng số truy cập: 200948

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn