Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Fingerprint Recognition using Gabor wavelet in MapReduce and Spark.

# Chi tiết
Tên bài báo Fingerprint Recognition using Gabor wavelet in MapReduce and Spark.
Tên tạp chí Proceedings of the Ninth Symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2018)
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 07-2018
Đường link https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3287921.3287934
Số phát hành
Nội dung Fingerprint recognition is one of the most popular biometric recognition methods nowadays. It is applicable in many areas in-cluding time recorder systems, criminal tracking, authentication and system security. However, one of the challenges to current traditional methods is the dependence on the minutiae extraction and recognition time. Hence, the limitations of these methods are that they do not effect to recognition in a large data environment. In addition, the processing of input image is very important for improving the accuracy of the recognition process. MapReduce technique is used in exploring and analyzing of large data that can not be processed on classical techniques due to some constraints on computer resources such as processing capability, memory, etc. We performed parallel processing in feature extraction and recognition with the MapReduce model in a Spark environment. we have also compared the accuracy and the runtime of our method before and after using MapReduce in the Spark. The experimental results show that the proposed method has achieved the automatic and effective fingerprint recognition.
Tác giả Phan Anh Cang, Trần Hồ Đạt (Thành viên ngoài trường/khác: Phan Thượng Cang - Đại học Cần Thơ)
Đơn vị Khoa Công nghệ thông tin
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên công nghệ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục ở trường ĐH SPKT Vĩnh Long

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2017

Thành viên: Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu

Nhận dạng hình ảnh thực phẩm bằng phương pháp Deep Learning.

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2020

Thành viên: Phan Anh Cang, Trần Hồ Đạt, Nguyễn Thanh Hoàng, Nguyễn Văn Hiếu (Thành viên ngoài trường/khác: Phan Thượng Cang - Đại học Cần Thơ)

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Optimization of Replaced Grinding Wheel Diameter for Surface Grinding Based on a Cost Analysis

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2019

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Thi-Hong Tran, Anh-Tung Luu, Quoc-Tuan Nguyen, Anh-Tuan Nguyen, Tien-Dung Hoang, Xuan-Hung Le, Tien-Long Banh, Ngoc-Pi Vu)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Đánh giá kết quả học tập đa chiều trong dạy học các phần thực hành ở trường đại học SPKT Vĩnh Long

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2020

Thành viên: Nguyễn Minh Sang

Đơn vị: Ban giám hiệu

Nghiên cứu giải thuật di truyền ứng dụng bài toán tối ưu hóa trong kỹ thuật

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2020

Thành viên: Nguyễn Xuân Vinh, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Việt Trung, Nguyễn Phước Lộc (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyễn Hoàng Vinh)

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 338

Số truy cập trong tháng: 11677

Tổng số truy cập: 92364

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn