Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Nghệ thuật (A) của STEAM trong giảng dạy Toán cao cấp

# Chi tiết
Tên bài báo Nghệ thuật (A) của STEAM trong giảng dạy Toán cao cấp
Tên tạp chí Khoa học Cấp Trường
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 03-2021
Đường link
Số phát hành Số đặc biệt
Nội dung
Tác giả Phạm Minh Trí, Phạm Huy Tư
Đơn vị Khoa Khoa học cơ bản
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Vai trò của cơ sở thực hành đối với sinh viên ngành công tác xã hội

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2018

Thành viên: Nguyễn Thị Hồng

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Khảo nghiệm động học, động lực học thiết bị làm đất và lên liếp trồng hành tím

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Thành viên: Lê Hồng Kỳ, Nguyễn Hải Đăng

Đơn vị: Ban giám hiệu

Preparation of chloride-promoted Zirconia grafted SBA-16 for alkylation catalyst

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2013

Thành viên: Trần Bá Luân

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Protein–polyphenol conjugates: Antioxidant property, functionalities and their applications

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2019

Thành viên: Trần Hồng Quân (Thành viên ngoài trường/khác: Soottawat Benjakul, Prince of Songkla University)

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Những điểm khác nhau cơ bản giữa ngôn ngữ lập trình Pascal và C++

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2016

Thành viên: Nguyễn Văn Hiếu

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 363

Số truy cập trong tháng: 18496

Tổng số truy cập: 160930

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn