Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Synthesis and enhanced luminescence of indium phosphide nanocrystals

# Chi tiết
Tên bài báo Synthesis and enhanced luminescence of indium phosphide nanocrystals
Tên tạp chí Advances in Optics Photonics Spectroscopy & Applications VII
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 03-2013
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Hồ Minh Trung
Đơn vị Khoa Khoa học cơ bản
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Vai trò của cơ sở thực hành đối với sinh viên ngành công tác xã hội

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2018

Thành viên: Nguyễn Thị Hồng

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Research and evaluation simulation on the working process of the suspension system on KIA MORNING car manufactured in Vietnam

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2015

Thành viên: Cao Hùng Phi

Đơn vị: Ban giám hiệu

Multi-criteria Optimization of Dressing Parameters for Surface Grinding 90CrSi Tool Steel Using Taguchi Method and Grey Relational

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2020

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Tran Thi Hong, Nguyen Van Cuong, Nguyen Quoc Tuan, Banh Tien Long, Luu Anh Tung, Nguyen Thanh Tu, Vu Ngoc Pi)

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 888

Số truy cập trong tháng: 11191

Tổng số truy cập: 200874

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn