Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Synthesis and characterization of Indium nanoparticles

# Chi tiết
Tên bài báo Synthesis and characterization of Indium nanoparticles
Tên tạp chí VNU Journal of Science Mathematics - Physics
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 09-2011
Đường link
Số phát hành 03
Nội dung
Tác giả Hồ Minh Trung
Đơn vị Khoa Khoa học cơ bản
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Quản lý hoạt động thực hành của sinh viên ngành kỹ thuật Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2018

Thành viên: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên

Prediction of Surface Roughness When Surface Grinding C45 Steel Using CBN Grinding Wheel

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Thành viên: Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu

Effect of Tool Geometry Parameters on the Formability of a Camera Cover in the Deep Drawing Process

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2021

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Nhân (Thành viên ngoài trường/khác: Phạm Sơn Minh _ minhps@hcmute.edu.vn)

Đơn vị: Khoa Cơ khí
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 518

Số truy cập trong tháng: 10821

Tổng số truy cập: 200504

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn