Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Nghiên cứu Khoa học cơ bản Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

# Chi tiết
Tên bài báo Nghiên cứu Khoa học cơ bản Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
Tên tạp chí Thông tin Khoa học Trường ĐH SPKT Vĩnh Long
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 03-2020
Đường link
Số phát hành 03
Nội dung
Tác giả Hồ Minh Trung
Đơn vị Khoa Khoa học cơ bản
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Phân tích cấu trúc và tính toán một số thông số động lực học của xe chữa cháy rừng đa năng

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2017

Thành viên: Lương Văn Vạn, Tác giả/Đơn vị ngoài trường

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên công nghệ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục ở trường ĐH SPKT Vĩnh Long

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2017

Thành viên: Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu

Assessment on Effect of Load Frequency to Durability of Chassis of the Multi-Purpose Forest Fire Fighting Vehicle

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2020

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Nghiên cứu tổng hơp dẫn xuất quinoline carboxamide và thử nghiệm hoạt tính sinh học

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2014

Thành viên: Nguyễn Hoàng Sơn

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 299

Số truy cập trong tháng: 33877

Tổng số truy cập: 1029465

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn