Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Tình hình bệnh suy thận trên chó tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

# Chi tiết
Tên bài báo Tình hình bệnh suy thận trên chó tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 05-2016
Đường link
Số phát hành 04/2016
Nội dung
Tác giả Trương Phúc Vinh
Đơn vị Khoa Công nghệ thực phẩm
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Automatic Identification of Intracranial Hemorrhage on CT/MRI Image Using Meta-Architectures Improved from Region-based CNN

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2019

Thành viên: Lê Thị Hoàng Yến, Phan Anh Cang, Cao Hùng Phi (Thành viên ngoài trường/khác: Thuong-Cang Phan)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Nghiên cứu Khoa học cơ bản Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2020

Thành viên: Hồ Minh Trung

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

SSP rings and modules

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2016

Thành viên: Trần Hoài Ngọc Nhân

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Research, Simulation and Evaluation on the Performance of KIA Morning Car Brake Manufactured in the Vietnam

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2016

Thành viên: Cao Hùng Phi

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 4286

Số truy cập trong tháng: 81555

Tổng số truy cập: 428332

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn