Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Tình hình bệnh suy thận trên chó tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

# Chi tiết
Tên bài báo Tình hình bệnh suy thận trên chó tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 05-2016
Đường link
Số phát hành 04/2016
Nội dung
Tác giả Trương Phúc Vinh
Đơn vị Khoa Công nghệ thực phẩm
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Nghiên cứu ảnh hưởng của vận tốc đến hiệu quả phanh xe Toyota Vios 1.5G

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2021

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Toàn Trung, Châu Trung Tín, Lê Minh Phụng, Phạm Hoàng Tú, Nguyễn Văn Toàn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Đánh giá ảnh hưởng của tần số ngoại lực kích động đến sát xi xe tải bằng phần mềm ansys workbench

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2018

Thành viên: Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Vietnamese EFL Students` Lexical Inferencing and its Relationship to their Reading Proficiency through Think-aloud

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2021

Thành viên: Nguyễn Thị Anh Thư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Defining equations of vandermonde type determinantal varieties

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2012

Thành viên: Trần Hoài Ngọc Nhân

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Ảnh hưởng của chất lượng đường đến dao động xe tải 1,25 tấn

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2021

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 341

Số truy cập trong tháng: 25867

Tổng số truy cập: 241328

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn