Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Ứng dụng kỹ thuật chụp x – quang với thuốc cản quang để chẩn đoán bệnh trên hệ tiết niệu của chó tại bệnh xá thú y trường Đại học Cần Thơ

# Chi tiết
Tên bài báo Ứng dụng kỹ thuật chụp x – quang với thuốc cản quang để chẩn đoán bệnh trên hệ tiết niệu của chó tại bệnh xá thú y trường Đại học Cần Thơ
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp – Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, số 1/2013, trang 31-36
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 01-2013
Đường link
Số phát hành 01/2013
Nội dung By the un-prepared and prepared X-ray techniques, we noted the following results: The un-prepared X-ray methods could observe 100% of bladder and 15.52% of kidney. The prepared method could capture the observed images of all organs of the urinary system at different points of time. After 5 minutes, the ratio of kidney bladder observation was highest at 82.43%, followed by pyelonephritis at 64.86%, and finally the ureter at 62.16%. After 15 minutes, the ratio of ureter observation was highest 85.14%, followed by kidney bladder at 77.03% and finally pyelonephritis at 54.05%. After 30 minutes, the rate of observation of bladder was absolute at 100% and of the ureter at 54.05%. Within the organs of the urinary system of dogs, the highest prevalence is in the bladder, followed by kidney, and finally the ureter. The highest disease form is bladder stones, other types of diseases account for less. Key words: X-ray methods, urinary system, bladder, kidney.
Tác giả Trương Phúc Vinh
Đơn vị Khoa Công nghệ thực phẩm
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Optimization of Grinding Parameters for Minimum Grinding Time When Grinding Tablet Punches by CBN Wheel on CNC Milling Machine

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2019

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Ngoc-Pi Vu, Quoc-Tuan Nguyen, Thi-Hong Tran, Anh-Tuan Nguyen, Anh-Tung Luu, Van-Tung Nguyen, Xuan-Hung Le)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Ứng dụng Arduino trong điều khiển vị trí sử dụng thuật toán PID và PID-FUZZY

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2019

Thành viên: Lương Hoài Thương, Huỳnh Thanh Tường, Lê Minh Thành, Đặng Thành Tựu, Nguyễn Minh Hùng

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Nâng cao hiệu quả hoạt động đảm bảo chất lượng tại các trường đại học sư phạm kỹ thuật

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2019

Thành viên: Võ Hoàng Tâm (Thành viên ngoài trường/khác: Lê Thanh Hà, Đoàn Thị Quỳnh Anh, Trần Sỹ Long, Trần Quang Thanh)

Đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Khảo nghiệm các giống cà chua bi tại nhà lưới Trường sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2020

Thành viên: Nguyễn Trí Yến Chi

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 886

Số truy cập trong tháng: 11189

Tổng số truy cập: 200872

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn