Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Xác định tải trọng động tác động lên vỏ cầu chủ động xe tải nhẹ

# Chi tiết
Tên bài báo Xác định tải trọng động tác động lên vỏ cầu chủ động xe tải nhẹ
Tên tạp chí Thông tin khoa học Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, ISSN 2615-9945, số 2 năm 2020, trang 21~26
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 07-2020
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Lương Văn Vạn, Tô Ngọc Luật, Tác giả/Đơn vị ngoài trường
Đơn vị Khoa Cơ khí Động lực
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Analysis Noise Vibration of the Gearboxes using Mathematical Models

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2018

Thành viên: Cao Hùng Phi (Thành viên ngoài trường/khác: Trinh Minh Hoang, Tran Thanh Tung)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Preparation and optical properties of La3PO7:Eu3+ nanophosphors synthesized by combustion method

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2020

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Trần Bá Luân

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Phân tích cấu trúc tổng quan xe tải nhẹ 1,25 tấn

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2020

Thành viên: Lương Văn Vạn, Tác giả/Đơn vị ngoài trường

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

A Study on Determination of Optimum Gear Ratios of a Two-stage Worm Gearbox

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2019

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Luu Anh Tung, Tran Thi Hong, Nguyen Van Cuong, Nguyen Thanh Tu, Le Xuan Hung, Ngoc Pi Vu)

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 1024

Số truy cập trong tháng: 11327

Tổng số truy cập: 201010

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn