Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Xác định tải trọng tác động lên vỏ cầu chủ động xe tải nhẹ 1,25 tấn

# Chi tiết
Tên bài báo Xác định tải trọng tác động lên vỏ cầu chủ động xe tải nhẹ 1,25 tấn
Tên tạp chí Thông tin khoa học Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, ISSN 2615-9945, số 2 năm 2020, trang 27~31
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 07-2020
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Lương Văn Vạn, Tô Ngọc Luật, Tác giả/Đơn vị ngoài trường
Đơn vị Khoa Cơ khí Động lực
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Khảo sát động học, động lực học xe lăn điện leo cầu thang

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2017

Thành viên: Lê Hồng Kỳ, Lê Trung Hậu, Đặng Hải Đăng

Đơn vị: Ban giám hiệu

A Study on Cost Optimization of External Cylindrical Grinding

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 02-2019

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Thi-Hong Tran, Xuan-Tu Hoang, Quoc-Tuan Nguyen, Thanh-Tu Nguyen, Thi-Thanh-Nga Nguyen, Gong Jun, Ngoc-Pi Vu)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Thực trạng, giải pháp tổ chức đào tạo nguồn nhân lực ngành cơ khí gắn với nhu cầu sử dụng lao động khu vực ĐBSCL

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2017

Thành viên: Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu

Nghiên Cứu giảm tổng méo dạng sóng hài cho bộ nghịch lưu một pha cầu H 3 bậc diode kẹp bằng kỹ thuật điều chế sóng mang

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2021

Thành viên: Nguyễn Phước Lộc (Thành viên ngoài trường/khác: Võ Quốc Thái, Đào Thị Bé Dung)

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 982

Số truy cập trong tháng: 11285

Tổng số truy cập: 200968

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn