Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Phân tích cấu trúc tổng quan xe tải nhẹ 1,25 tấn

# Chi tiết
Tên bài báo Phân tích cấu trúc tổng quan xe tải nhẹ 1,25 tấn
Tên tạp chí Thông tin khoa học Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, ISSN 2615-9945, số 2 năm 2020, trang 32~37
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 07-2020
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Lương Văn Vạn, Tác giả/Đơn vị ngoài trường
Đơn vị Khoa Cơ khí Động lực
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Thực trạng, giải pháp tổ chức đào tạo nguồn nhân lực ngành cơ khí gắn với nhu cầu sử dụng lao động khu vực ĐBSCL

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2017

Thành viên: Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu

Fingerprint Recognition using Gabor wavelet in MapReduce and Spark.

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2018

Thành viên: Phan Anh Cang, Trần Hồ Đạt (Thành viên ngoài trường/khác: Phan Thượng Cang - Đại học Cần Thơ)

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

An Investigation of Optimized Operational Parameters for a Chicken Slaughtering System in Vietnam

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2011

Thành viên: Đặng Thanh Sơn (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyen Van Hung, , Doan Hung Minh)

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Đánh giá độ chính xác bề mặt gia công nhờ sự hỗ trợ của máy tính với thiết bị Atos compact scan

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Thành viên: Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 46

Số truy cập trong tháng: 22110

Tổng số truy cập: 164544

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn