Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Study on Development of 3D for Consider the Response of Multifunction Forest Fire Fighting Vehicle

# Chi tiết
Tên bài báo Study on Development of 3D for Consider the Response of Multifunction Forest Fire Fighting Vehicle
Tên tạp chí Proceeding of The 9th TSME International Conference on Mechanical Engineering (ICoME 2018, AME009, Page 182 – 196).
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 12-2018
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Lương Văn Vạn, Tác giả/Đơn vị ngoài trường
Đơn vị Khoa Cơ khí Động lực
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Nghiên cứu thiết kế cải tiến cụm truyền động cơ khí của xe lăn điện leo cầu thang

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2018

Thành viên: Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu

Phân cỡ tôm bằng kỹ thuật xử lý ảnh trên máy tính nhúng

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2019

Thành viên: Võ Hoàng Tâm (Thành viên ngoài trường/khác: Trương Chí Cường, Huỳnh Thanh Lộc, Lương Vinh Quốc Danh)

Đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Optimization of Replaced Grinding Wheel Diameter for Surface Grinding Based on a Cost Analysis

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2019

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Thi-Hong Tran, Anh-Tung Luu, Quoc-Tuan Nguyen, Anh-Tuan Nguyen, Tien-Dung Hoang, Xuan-Hung Le, Tien-Long Banh, Ngoc-Pi Vu)

Đơn vị: Ban giám hiệu

New Zealand Government Study Tour Labour, Training &Social Security

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2017

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Cao Hùng Phi

Đơn vị: Ban giám hiệu

A research on the effects of suspension stiffness on dynamic load on Dongfeng DVM 2.5 truck

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2021

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng, Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 992

Số truy cập trong tháng: 11295

Tổng số truy cập: 200978

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn