Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Phân tích cấu trúc tổng quan xe chữa cháy rừng đa năng

# Chi tiết
Tên bài báo Phân tích cấu trúc tổng quan xe chữa cháy rừng đa năng
Tên tạp chí Tạp chí Cơ khí Việt Nam ISSN 0866-7056, số đặc biệt tháng 10/2018, trang 114~119.
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 10-2018
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lương Văn Vạn
Đơn vị Khoa Cơ khí Động lực
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Calculation of Optimum Gear Ratios of Two-Step Worm Gearbox

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2019

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyen Manh Cuong, Hoang Thi Tham, Tran Thi Hong, Nguyen Van Cuong, Nguyen Thanh Tu, Le Xuan Hung, Ngoc Pi Vu)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Developing Scientific Research Of Technical Lecturers In VietNamese Universities In The Current Conntext

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2021

Thành viên: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Tổ chức – Hành chính

Ansys Workbench và ứng dụng trong mô phỏng kết cấu

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2018

Thành viên: Lương Văn Vạn (Thành viên ngoài trường/khác: Võ Đắc Thịnh - Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM)

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Phẩm chất, năng lực cần thiết của người tổ trưởng chuyên môn trong môi trường khoa học công nghệ tiên tiến

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2022

Thành viên: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Tổ chức – Hành chính
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 326

Số truy cập trong tháng: 83254

Tổng số truy cập: 430031

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn