Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Tính toán kiểm nghiệm một số thông số động lực học xe Toyota Vios

# Chi tiết
Tên bài báo Tính toán kiểm nghiệm một số thông số động lực học xe Toyota Vios
Tên tạp chí Thông tin khoa học Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, số 1, tháng 4/2018
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 04-2018
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Lương Văn Vạn
Đơn vị Khoa Cơ khí Động lực
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Effectiveness of Lactobacillus acidophilus as Probiotic in Cantaloupe (Cucumis Melo) Juice Fermentation

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2019

Thành viên: Đặng Thanh Sơn (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyễn Phước Minh)

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Khảo sát ảnh hưởng của bột cỏ lúa mì đến một số chỉ tiêu về chất lượng của bánh quy

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2019

Thành viên: Huỳnh Thị Phương Thảo

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Nghiên cứu dao động của ô tô Toyota Vios 1.5G trên mặt đường BC theo tiêu chuẩn ISO

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2021

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu

An experimental research on converting gasoline engines using a distributor ignition system into a direct ignition system

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu

Dự đoán hình dạng lỗ được tạo từ máy trồng hành tím

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Thành viên: Cao Hùng Phi, Nguyễn Minh Sang, Lê Trung Hậu, Lê Minh

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 407

Số truy cập trong tháng: 18540

Tổng số truy cập: 160974

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn