Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Tính toán kiểm nghiệm một số thông số động lực học xe Toyota Vios

# Chi tiết
Tên bài báo Tính toán kiểm nghiệm một số thông số động lực học xe Toyota Vios
Tên tạp chí Thông tin khoa học Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, số 1, tháng 4/2018
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 04-2018
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Lương Văn Vạn
Đơn vị Khoa Cơ khí Động lực
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

A Study on Influence of Input Parameters on Surface Roughness in PMEDM Cylindrical Shaped Parts

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2021

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Tran Thi Hong, Bui Thanh Danh, Nguyen Van Cuong)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Research, Simulation and Evaluation on the Performance of KIA Morning Car Brake Manufactured in the Vietnam

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2016

Thành viên: Cao Hùng Phi

Đơn vị: Ban giám hiệu

Kỹ thuật điều chế sóng mang dịch pha trên bộ nghịch lưu cascaded 5 bậc

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2021

Thành viên: Nguyễn Phước Lộc, Lê Thị Kiều Mai, Nguyễn Thị Anh Thư, Nguyễn Đức Thành (Thành viên ngoài trường/khác: Tống Liên Thanh)

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Dạy học theo tiếp cận năng lực trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2021

Thành viên: Nguyễn Minh Trung

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Bảo mật ứng dụng WEB - Nguy cơ và giải pháp

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 02-2019

Thành viên: Trần Hoài Hạnh, Trần Thu Mai

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 179

Số truy cập trong tháng: 10450

Tổng số truy cập: 314725

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn