Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Phân tích cấu trúc và tính toán một số thông số động lực học của xe chữa cháy rừng đa năng

# Chi tiết
Tên bài báo Phân tích cấu trúc và tính toán một số thông số động lực học của xe chữa cháy rừng đa năng
Tên tạp chí Tạp chí Cơ khí Việt Nam ISSN 0866-7056, số 7, trang 53~61, tháng 8/2017.
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 08-2017
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Lương Văn Vạn, Tác giả/Đơn vị ngoài trường
Đơn vị Khoa Cơ khí Động lực
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT LƯỢNG ĐƯỜNG ĐẾN DAO ĐỘNG CỦA Ô TÔ FORD MONDEO 2.5 AT

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2021

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng, Khâu Tấn Phát

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

A Systematic Approach to Healthcare Knowledge Management Systems in the Era of Big Data and Artificial Intelligence

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2022

Thành viên: Phan Anh Cang (Thành viên ngoài trường/khác: Thuong-Cang PHAN, Thanh-Ngoan TRIEU)

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến cơ tính mối hàn ma sát khuấy hai vật liệu có tính hàn khác nhau

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2017

Thành viên: Nguyễn Minh Sang

Đơn vị: Phòng Tổ chức – Hành chính

Thực trạng quản lý phương pháp dạy học thực hành cho sinh viên ngành kỹ thuật các trường đại học vùng đồng bằng sông Cữu Long

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2019

Thành viên: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên

Research Effectiveness of Regeneral Brake Energy on Toyota Prius Vehicles by Matlab/Simulink

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2023

Thành viên: Lê Minh, Nguyễn Văn Toàn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 19

Số truy cập trong tháng: 42199

Tổng số truy cập: 1306545

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn