Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Phân tích cấu trúc và tính toán một số thông số động lực học của xe chữa cháy rừng đa năng

# Chi tiết
Tên bài báo Phân tích cấu trúc và tính toán một số thông số động lực học của xe chữa cháy rừng đa năng
Tên tạp chí Tạp chí Cơ khí Việt Nam ISSN 0866-7056, số 7, trang 53~61, tháng 8/2017.
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 08-2017
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Lương Văn Vạn, Tác giả/Đơn vị ngoài trường
Đơn vị Khoa Cơ khí Động lực
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Xây dựng Web ngữ nghĩa cung cấp thông tin về phòng chống dịch hại trên cây lúa

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2020

Thành viên: Nguyễn Văn Hiếu, Trần Thái Bảo

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Kinh nghiệm xây dựng chuẩn đầu ra chuyên ngành công nghệ thông tin (hệ sư phạm kỹ thuật) trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2018

Thành viên: Phan Anh Cang, Trần Hoài Hạnh

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả trình độ thể lực cho nam SV trường ĐH SPKT Vĩnh Long

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2018

Thành viên: Phùng Văn Thiện

Đơn vị: Trung tâm Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng

Nhận dạng động cơ không đồng bộ sáu pha sử dụng mạng neuron RBF

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2021

Thành viên: Nguyễn Việt Trung, Phạm Thanh Tùng

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 72

Số truy cập trong tháng: 10343

Tổng số truy cập: 314618

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn