Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Khảo sát sự có mặt của các integron ở vi khuẩn Edwardsiella ictaluri gây bệnh gan thận mủ trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) nuôi thâm canh ở Đồng bằng sông Cửu Long.

# Chi tiết
Tên bài báo Khảo sát sự có mặt của các integron ở vi khuẩn Edwardsiella ictaluri gây bệnh gan thận mủ trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) nuôi thâm canh ở Đồng bằng sông Cửu Long.
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ.
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 09-2017
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Quách Văn Cao Thi
Đơn vị Khoa Công nghệ thực phẩm
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ sấy phun đến chất lượng bột thanh long đỏ

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2021

Thành viên: Trần Minh Phúc

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Kiểm soát dao động trong thùng chứa hở

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2019

Thành viên: Trần Vĩnh Phúc

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Thực trạng, giải pháp tổ chức đào tạo nguồn nhân lực ngành cơ khí gắn với nhu cầu sử dụng lao động khu vực ĐBSCL

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2017

Thành viên: Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu

Đánh giá độ chính xác công nghệ quét mẫu 3D của thiết bị HANDYSCAN700™ thông qua mẫu gia công trên máy CNC

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Thành viên: Lê Hồng Kỳ, Vũ Ngọc Long

Đơn vị: Ban giám hiệu

Thiết kế và thi công mô hình dàn trải điều hòa không khí

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2018

Thành viên: Huỳnh Thanh Tường (Thành viên ngoài trường/khác: SV. Nguyễn Trung Kiên, SV. Bạch Ngọc Đức)

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 95

Số truy cập trong tháng: 350

Tổng số truy cập: 70575

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn