Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Khảo sát sự có mặt của các integron ở vi khuẩn Edwardsiella ictaluri gây bệnh gan thận mủ trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) nuôi thâm canh ở Đồng bằng sông Cửu Long.

# Chi tiết
Tên bài báo Khảo sát sự có mặt của các integron ở vi khuẩn Edwardsiella ictaluri gây bệnh gan thận mủ trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) nuôi thâm canh ở Đồng bằng sông Cửu Long.
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ.
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 09-2017
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Quách Văn Cao Thi
Đơn vị Khoa Công nghệ thực phẩm
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Dye adsorption on UiO-66: The importance of electrostatic attraction mechanism

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2020

Thành viên: Trần Bá Luân

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

MỘT TIẾP CẬN HIỆU QUẢ TRONG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT SỬ DỤNG KỸ THUẬT HỌC SÂU VỚI MẠNG CGAN VÀ SRGAN

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2021

Thành viên: Phan Anh Cang, Trần Hồ Đạt (Thành viên ngoài trường/khác: Phan Thượng Cang - Đại học Cần Thơ, Tô Huỳnh Thiên Trường - Trường TCNKTCN Hùng Vương)

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Efect of phase state-fuel on compression ratio limit in single cylinder Diesel engine with spark ignition

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2016

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Cao Hùng Phi

Đơn vị: Ban giám hiệu

Facile sodium metabisulfite mediated synthesis of 1,2-disubstituted benzimidazoles and cytotoxicity evaluation

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2019

Thành viên: Nguyễn Hoàng Sơn

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 775

Số truy cập trong tháng: 22049

Tổng số truy cập: 164483

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn