Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Đặc điểm bệnh trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) nuôi thâm canh ở Đồng bằng sông Cửu Long do cảm nhiễm kép hai loài vi khuẩn Edwardsiella ictaluri và Aeromonas hydrophila.

# Chi tiết
Tên bài báo Đặc điểm bệnh trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) nuôi thâm canh ở Đồng bằng sông Cửu Long do cảm nhiễm kép hai loài vi khuẩn Edwardsiella ictaluri và Aeromonas hydrophila.
Tên tạp chí Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 08-2017
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Quách Văn Cao Thi
Đơn vị Khoa Công nghệ thực phẩm
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Nghiên cứu ảnh hưởng của vận tốc đến dao động của ô tô Toyota Vios 1.5G khi qua gờ giảm tốc

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2021

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng, Khâu Tấn Phát, Nguyễn Hoàng Nhân

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

“Quản lý dạy học (tự chọn) môn tiếng Anh các trường tiểu học ở thành phố Vĩnh Long”,

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2012

Thành viên: Phạm Huy Tư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

“Một số biện pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiểu học”,

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2010

Thành viên: Phạm Huy Tư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian giữ nhiệt tạo đông đến chất lượng tàu hủ

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2021

Thành viên: Huỳnh Thị Phương Thảo

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

CS-риккартовы модули

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2014

Thành viên: Trần Hoài Ngọc Nhân

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 196

Số truy cập trong tháng: 83124

Tổng số truy cập: 429901

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn