Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Hiện trạng kháng thuốc kháng sinh trên hai loài vi khuẩn Edwardsiella ictaluri và Aeromonas hydrophila gây bệnh trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) ở Đồng bằng sông Cửu Long.

# Chi tiết
Tên bài báo Hiện trạng kháng thuốc kháng sinh trên hai loài vi khuẩn Edwardsiella ictaluri và Aeromonas hydrophila gây bệnh trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) ở Đồng bằng sông Cửu Long.
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ.
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 08-2014
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Quách Văn Cao Thi
Đơn vị Khoa Công nghệ thực phẩm
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Các phương án bố trí các nguồn động lực trên ô tô hybrid

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2019

Thành viên: Lê Minh

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Management of Practice Activities of Engineering Students at Vinh Long University of Technology Education

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2022

Thành viên: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Tổ chức – Hành chính

Dye adsorption on UiO-66: The importance of electrostatic attraction mechanism

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2020

Thành viên: Trần Bá Luân

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

A simulation study on performance characteristics of simulated biogas engine with high compression ratio

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2018

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 286

Số truy cập trong tháng: 33864

Tổng số truy cập: 1029452

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn