Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Phát hiện vi khuẩn cố định đạm trong cây lúa hoang.

# Chi tiết
Tên bài báo Phát hiện vi khuẩn cố định đạm trong cây lúa hoang.
Tên tạp chí Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống. Báo cáo khoa học, hội nghị toàn quốc 2005. Nhà xuất bản Khoa học và Kĩ thuật Hà Nội.
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 09-2021
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Quách Văn Cao Thi
Đơn vị Khoa Công nghệ thực phẩm
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

An Investigation of Optimized Operational Parameters for a Chicken Slaughtering System in Vietnam

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2011

Thành viên: Đặng Thanh Sơn (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyen Van Hung, , Doan Hung Minh)

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị thu hoạch cói lác

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2018

Thành viên: Cao Hùng Phi, Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu

Tổng quan về các Mô hình chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2020

Thành viên: Nguyễn Thị Hồng

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Effect of Electrical Discharge Machining on Surface Roughness of Cylindrical Shaped Parts

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2020

Thành viên: Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Thi Hong Tran, Nguyen Van Cuong, Tran Thanh Hoang, Do Thi Tam, Luu Anh Tung, Nguyen Thanh Tu, Vu Ngoc Pi)

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 595

Số truy cập trong tháng: 10898

Tổng số truy cập: 200581

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn