Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Khảo sát ảnh hưởng tỉ lệ dịch chanh tươi và hạt chia đến sản phẩm nước dừa chanh sả hạt chia

# Chi tiết
Tên bài báo Khảo sát ảnh hưởng tỉ lệ dịch chanh tươi và hạt chia đến sản phẩm nước dừa chanh sả hạt chia
Tên tạp chí Thông tin khoa học trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 01-2021
Đường link
Số phát hành
Nội dung Mục đích của nghiên cứu là tìm ra tỉ lệ dịch chanh tươi và hạt chia phù hợp bổ sung vào sản phẩm nước dừa chanh sả hạt chia. Đề tài đã tiến hành khảo sát 4 mức tỉ lệ dịch chanh tươi (3%, 5%, 7% và 9%); ở 4 mức tỉ lệ hạt chia (2%, 4%, 6% và 8%). Chỉ tiêu theo dõi bao gồm: giá trị pH, độ Brix, hàm lượng acid tổng số, vitamin C và cảm quan. Kết quả cho thấy, ở tỉ lệ dịch chanh tươi 5% và hạt chia 4% cho sản phẩm có giá trị pH = 4,6; độ Brix = 5,1; hàm lượng acid tổng số là 0,097%; hàm lượng vitamin C là 0,0086% và đạt giá trị cảm quan tốt nhất.
Tác giả Trần Minh Phúc
Đơn vị Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Effects of gibberellic acid on the antioxidant activity of soybean seeds (Glycine max L. Merr.) during germination

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2016

Thành viên: Trần Minh Phúc (Thành viên ngoài trường/khác: Duong Thi Phuong Lien, Phan Thi Bich Tram, Ha Thanh Toan)

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

A simulation study on performance characteristics of simulated biogas engine with high compression ratio

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2018

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu

A Study on Calculation of Optimum Exchanged Grinding Wheel Diameter when Surface Grinding Stainless Steel

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 02-2020

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Thi Hong Tran, Anh Tung Luu, Quoc Tuan Nguyen, Tien Dung Hoang, Thi Lien Vu, Xuan Hung Le, Ngoc Pi Vu)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Analysis Noise Vibration of the Gearboxes using Mathematical Models

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2018

Thành viên: Cao Hùng Phi (Thành viên ngoài trường/khác: Trinh Minh Hoang, Tran Thanh Tung)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Ứng dụng công nghệ thiết kế ngược đánh giá sai số trước và sau nhiệt luyện của bộ truyền lực chính ô tô tải nhẹ

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2015

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 160

Số truy cập trong tháng: 415

Tổng số truy cập: 70640

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn