Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Khảo sát ảnh hưởng tỉ lệ dịch chanh tươi và hạt chia đến sản phẩm nước dừa chanh sả hạt chia

# Chi tiết
Tên bài báo Khảo sát ảnh hưởng tỉ lệ dịch chanh tươi và hạt chia đến sản phẩm nước dừa chanh sả hạt chia
Tên tạp chí Thông tin khoa học trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 01-2021
Đường link
Số phát hành
Nội dung Mục đích của nghiên cứu là tìm ra tỉ lệ dịch chanh tươi và hạt chia phù hợp bổ sung vào sản phẩm nước dừa chanh sả hạt chia. Đề tài đã tiến hành khảo sát 4 mức tỉ lệ dịch chanh tươi (3%, 5%, 7% và 9%); ở 4 mức tỉ lệ hạt chia (2%, 4%, 6% và 8%). Chỉ tiêu theo dõi bao gồm: giá trị pH, độ Brix, hàm lượng acid tổng số, vitamin C và cảm quan. Kết quả cho thấy, ở tỉ lệ dịch chanh tươi 5% và hạt chia 4% cho sản phẩm có giá trị pH = 4,6; độ Brix = 5,1; hàm lượng acid tổng số là 0,097%; hàm lượng vitamin C là 0,0086% và đạt giá trị cảm quan tốt nhất.
Tác giả Trần Minh Phúc
Đơn vị Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Ảnh hưởng của thời gian phun nhiên liệu đến đặc tính làm việc của động cơ CNG một xylanh chuyển đổi

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2021

Thành viên: Hồ Hữu Chấn, Châu Công Hậu (Thành viên ngoài trường/khác: ThS. Nguyễn Hoàng Minh, TS. Trần Đăng Quốc)

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Saccharomyces cerevisiae Immobilisation in Sodium Alginate for Red Dragon Fruit Winemaking

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2019

Thành viên: Đặng Thanh Sơn (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyễn Phước Minh)

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Research Method to Calculate Cutting Force when Longitudinal Feed Centerless Grinding

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2019

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ, Lê Hoàng Anh (Thành viên ngoài trường/khác: Do Duc Trung, Nguyen Hong Son)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Nhận dạng hình ảnh thực phẩm bằng phương pháp Deep Learning.

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2020

Thành viên: Phan Anh Cang, Trần Hồ Đạt, Nguyễn Thanh Hoàng, Nguyễn Văn Hiếu (Thành viên ngoài trường/khác: Phan Thượng Cang - Đại học Cần Thơ)

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị thu hoạch cói lác

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2018

Thành viên: Cao Hùng Phi, Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 61

Số truy cập trong tháng: 22125

Tổng số truy cập: 164559

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn